Výroční zprávy AS FSV UK

Výroční zprávy AS FSV UK

Na počátku roku 2020 založil Akademický senát FSV UK novou tradici publikování výročních zpráv o své činnosti. Jejím cílem je zvýšit povědomí akademické obce fakulty, stejně jako bývalých absolventů, zaměstnanců i příznivců FSV UK o práci členek a členů samosprávného orgánu.