Areál Jinonice

Stěhování do Areálu Jinonice

Zde najdete aktuální informace týkající se stěhování do Areálu Jinonice. 

Stěhování z Pekařské do Jinonic bude složitý logistický proces, prosíme proto všechny o maximální shovívavost a vstřícnost.

Mapa Areálu Jinonice

Technické návody

Q&A

Zaměstnanecké a studentské průkazy

 • Pro vstup do budovy i všech místností v Jinonicích je nutné mít průkaz UK. V případě, že jej nevlastníte, si o jeho vystavení požádejte v centru UK Point.
 • Externí vyučující si vstupní kartu budou půjčovat na vrátnici (jako tomu bylo doposud se zápůjčkou klíčů a technického vybavení do seminárních místností a přednáškových sálů). Stejně mohou postupovat zaměstnanci, pokud si svůj průkaz zapomenou, nebo se v takovém případě mohou obrátit na sekretariát svého institutu.
 • V případě nefunkčnosti vstupní karty se obracejte na Správu budov.

Vstup do budovy (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice)

 • Venkovní plochy Areálu Jinonice byly zkolaudovány. Na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu je plně zprovozněno schodiště v ulici V Zářezu.
 • V této fázi se stěhování týká návratu do rekonstruované části areálu; nově přistavěná budova bude z procesních důvodů zpřístupněna později. Na její otevření se těšíme, a jakmile budeme znát datum, kdy bude moci být otevřena, dáme vám vědět.

Knihovna

 • Sídlo knihovny Jinonice v tuto chvíli zůstává v původních prostorách U Kříže 611.

Parkování

 • Vzhledem k probíhajícímu stavebnímu řízení není povoleno parkování na vnějším parkovišti.
 • Vjezd do podzemních garáží je umožněn pouze zaměstnancům fakulty. Studenti nemají přístup do podzemních garáží, tudíž nemají na své studentské kartě nastavená přístupová práva na vjezd do garáží a odchod z podzemních garáží do budovy.
 • Parkovací místa nelze dělit mezi instituty nebo rezervovat. Systém bude fungovat na principu dřívějšího příjezdu. 
 • Externí zaměstnanci si před vjezdem do podzemních garáží musí vyzvednout přístupovou kartu na vrátnici. 

Tiskárny

 • Sdílené tiskárny pro zaměstnance jsou postupně zapojovány. 
 • Pro studenty jsou aktuálně k dispozici tiskárny v prostorách knihovny U Kříže 1. 

Kuchyňka pro studenty

 • Studenti mohou bez omezení využívat kuchyňku v místnosti C118, za aulou Miloslava Petruska.
 • V kuchyňce je k dispozici mikrovlnná trouba, lednička a stolky se židlemi. 

Nábytek z Pekařské

 • Část nábytku, který není možné umístit do jinonického areálu, fakulta využije v jiných budovách FSV UK. Ostatní nábytek nabízíme nejprve součástem Univerzity Karlovy (další fakulty, KaM, Kampus Hybernská), dále jej darujeme vybraným školám a neziskovým organizacím. Pokud by zbylo ještě nějaké vybavení, jsme v kontaktu s Nábytkovou bankou, která o něj projevila zájem.

Budovy v Pekařské

 • Obě budovy se 1. 4. 2023 pro zaměstnance i studenty uzavřou, vstup bude umožněn pouze stěhovacím týmům. 
 • Pronajaté prostory v Pekařské nebude mít FSV UK po ukončení stěhování k dispozici.

Které součásti FSV UK se stěhují do Jinonic?

 • V této fázi se do Jinonic kompletně stěhují tři instituty (IMS, IPS, ISS) a Centrum jazykové přípravy. V rámci IKSŽ a IES bude v Jinonicích probíhat výuka pouze u vybraných předmětů (rozpis výuky jednotlivých předmětů najdete v SISu). 
 • Dále bude v Jinonicích sídlit IT oddělení, kancelář speciálních potřeb, psychologická pomoc a kariérní poradenství. V rámci rozšíření PR služeb budou v Jinonicích v předem určených dnech přítomné pracovnice OVVK (např. tisková mluvčí nebo referentka interní komunikace).

Kontakty

Kontakty

Recepce Areálu Jinonice: 267 224 111 nebo 607 042 825

IT podpora

Podněty, dotazy

Podněty, dotazy a návrhy můžete posílat také na adresu jinonice@fsv.cuni.cz 

O projektu

O projektu

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Veškeré informace ohledně projektu jinonického areálu FSV UK naleznete na této webové stránce.

Jinonice

 

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Logo MŠMT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč