Areál Jinonice

Mapa Areálu Jinonice

Podněty, dotazy

Podněty, dotazy a návrhy můžete posílat také na adresu jinonice@fsv.cuni.cz 

Otevření budovy A

Q&A

Stavební řízení a kolaudace

 • Kolaudační povolení k budově A bylo uděleno. Budova A včetně knihovny je od 13. prosince 2023 otevřena.
 • Od začátku letního semestru 2023/3024 je také zprovozněno bistro UKafé v budově A.
 • V létě 2023 byly zkolaudovány venkovní plochy. Na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu je plně zprovozněno schodiště v ulici V Zářezu.

Zaměstnanecké a studentské průkazy

 • Pro vstup do budovy i všech místností v Jinonicích je nutné mít průkaz UK. V případě, že jej nevlastníte, si o jeho vystavení požádejte v centru UK Point. U nově zřízených průkazů trvá 24 hodin, než jsou plně synchronizované a funkční.
 • Externí vyučující si vstupní kartu budou půjčovat na vrátnici (jako tomu bylo doposud se zápůjčkou klíčů a technického vybavení do seminárních místností a přednáškových sálů). Stejně mohou postupovat zaměstnanci, pokud si svůj průkaz zapomenou, nebo se v takovém případě mohou obrátit na sekretariát svého institutu.
 • V případě nefunkčnosti vstupní karty se obracejte na Správu Areálu Jinonice.

Parkování

 • Na venkovních plochách mohou parkovat zaměstnanci i studenti pouze s platným parkovacím povolením. Pro získání povolení kontaktujte Správu Areálu Jinonice.
 • Vjezd do podzemních garáží je umožněn pouze zaměstnancům fakulty. Studenti nemají přístup do podzemních garáží, tudíž nemají na své studentské kartě nastavená přístupová práva na vjezd do garáží a odchod z podzemních garáží do budovy. V podzemních garážích je také možné parkovat kola. 
 • Parkovací místa nelze dělit mezi instituty nebo rezervovat. Systém bude fungovat na principu dřívějšího příjezdu. 
 • Externí zaměstnanci si před vjezdem do podzemních garáží musí vyzvednout přístupovou kartu na vrátnici. 

Bistro

 • Bistro UKafé je umístěno ve foyer budovy A hned za hlavním vchodem a je přístupné také veřejnosti.
 • Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 9-17 hodin, pátek 9-15 hodin.
 • Na místě je možné platit v hotovosti i platební kartou.

Knihovna

 • Knihovna v budově A je od 13. prosince 2023 otevřena.
 • Nabízí volný výběr knih a periodik a prostory se studijními místy. Vedle toho je také možné využít individuální i týmové studovny, které je nutné si předem rezervovat. Více informací naleznete zde.
 • K dispozici je také noční studovna, která je v provozu od pondělí do čtvrtka v čase 19 až 24 hodin a v pátek od 17 do 24 hodin. Vchod do noční studovny naleznete ze zadní strany budovy A. Vstup je povolen pouze studentům FSV UK s platným průkazem.

 Tiskárny

 • Tiskárny jsou k dispozici v prostorech nové knihovny v budově A.

Kuchyňka pro studenty

 • Studenti mohou využívat kuchyňku v místnosti C118, za aulou Miloslava Petruska.
 • V kuchyňce je k dispozici mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednička a stolky.

Poradenství

 • Všichni studenti FSV UK mohou využít služby, které jsou poskytovány nejenom v Areálu Jinonice - např. psychologickou pomoc, podporu studentům se specifickými potřebami nebo kariérní poradenství.
 • Více informací o poradenství najdete zde.

Plakáty a vyvěšování propagačních tiskovin

 • K vyvěšování plakátů v Jinonicích slouží pouze místa k tomu určená - magnetické pásy v seminárních místnostech nad věšáky a magnetické tabule na chodbách.
 • V celé budově platí zákaz vylepování plakátů za použití izolep, oboustranných lepících pásek, lepících gum, aj.

Které součásti FSV UK sídlí v Jinonicích?

 • V této fázi v Jinonicích kompletně sídlí tři instituty (IMS, IPS, ISS), Centrum jazykové přípravy a Centrum vědeckých informací. V rámci IKSŽ a IES bude v Jinonicích probíhat výuka pouze u vybraných předmětů (rozpis výuky jednotlivých předmětů najdete v SISu). IKSŽ zde provozuje Rozhlasovou a televizní laboratoř (RTL) a fotokomoru.
 • Dále v Jinonicích sídlí IT oddělení, správa domu, kancelář speciálních potřeb, psychologická pomoc a kariérní poradenství. V rámci rozšíření PR služeb budou v Jinonicích v předem určených dnech přítomné pracovnice OVVK (např. tisková mluvčí).

Technické návody

Kontakty

Kontakty

Recepce Areálu Jinonice: 267 224 111 nebo 607 042 825

Kontakt na IT oddělení.

Kontakt na Správu Areálu Jinonice.

O projektu

O projektu

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Veškeré informace ohledně projektu jinonického areálu FSV UK naleznete na této webové stránce.

Jinonice

 

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Logo MŠMT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč