Areál Jinonice

Stěhování do Areálu Jinonice

Zde najdete aktuální informace týkající se stěhování do Areálu Jinonice. 

Stěhování z Pekařské do Jinonic bude složitý logistický proces, prosíme proto všechny o maximální shovívavost a vstřícnost.

Harmonogram stěhování

Konkrétní pokyny ke stěhování svých zaměstnanců budou vydávat instituty IMS, IPS, ISS. V případě dotazů kontaktuje pověřené osoby pro stěhování na jednotlivých institutech viz níže.

harmonogram

 

Informace pro studenty a vyučující IES: Výuka kurzů v budově Pekařská končí 31. 03. 2023, výuka v Areálu Jinonice začne 11. 04. 2023. Informace o výuce budou zveřejněny u jednotlivých kurzů v SIS. 

Informace pro studenty a vyučující IKSŽ: Výuka probíhající v CDMS Krystal bude od 18. 04. 2023 probíhat v Areálu Jinonice.

 

Q&A

Zaměstnanecké a studentské průkazy

  • Pro vstup do budovy i všech místností v Jinonicích je nutné mít průkaz UK. V případě, že jej nevlastníte, si o jeho vystavení požádejte v centru UK Point.
  • Doporučujeme, aby si zaměstnanci do 11. 4. ověřili funkčnost svého zaměstnaneckého průkazu. Můžete tak učinit přímo v jinonickém areálu 21. 3. od 9:00 do 12:00, kde vám pomůže některý z kolegů z IT oddělení. Další možností je v době otevírací doby budovy Hollar vyzkoušet zadní vchod z ulice Divadelní, kde by se vám po přiložení průkazu na čidlo měly otevřít vstupní dveře.
  • Externí vyučující si vstupní kartu budou půjčovat na vrátnici (jako tomu bylo doposud se zápůjčkou klíčů a technického vybavení do seminárních místností a přednáškových sálů). Stejně mohou postupovat zaměstnanci, pokud si svůj průkaz zapomenou, nebo se v takovém případě mohou obrátit na sekretariát svého institutu.
  • V případě nefunkčnosti vstupní karty se obracejte na Správu budov.

Vstup do budovy (U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice)

  • Vzhledem k probíhajícímu stavebnímu řízení není v tuto chvíli možné použít schodiště z ulice V Zářezu. Prosíme, abyste do budovy vstupovali z ulice U Kříže.
  • V této fázi se stěhování týká návratu do rekonstruované části areálu; nově přistavěná budova bude z procesních důvodů zpřístupněna později. Na její otevření se těšíme, a jakmile budeme znát datum, kdy bude moci být otevřena, dáme vám vědět.

Mapa jak se dostat do areálu

Knihovna

  • Sídlo knihovny Jinonice v tuto chvíli zůstává v původních prostorách U Kříže 611.

Parkování

  • Vzhledem k probíhajícímu stavebnímu řízení není povoleno parkování na vnějším parkovišti; vyučující mají možnost parkovat v podzemních garážích rekonstruované části jinonického areálu. K vjezdu do garáží je zapotřebí zaměstnanecká karta. 

Tiskárny

  • Sdílené tiskárny v jinonickém areálu budou postupně zapojovány až po ukončení stěhování.

Nábytek z Pekařské

  • Část nábytku, který není možné umístit do jinonického areálu, fakulta využije v jiných budovách FSV UK. Ostatní nábytek nabízíme nejprve součástem Univerzity Karlovy (další fakulty, KaM, Kampus Hybernská), dále jej darujeme vybraným školám a neziskovým organizacím. Pokud by zbylo ještě nějaké vybavení, jsme v kontaktu s Nábytkovou bankou, která o něj projevila zájem.

Kontakty

Kontakty

IT podpora

Podněty, dotazy

Podněty, dotazy a návrhy můžete posílat také na adresu jinonice@fsv.cuni.cz 

O projektu

O projektu

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Veškeré informace ohledně projektu jinonického areálu FSV UK naleznete na této webové stránce.

Jinonice

 

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Logo MŠMT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč