Volby do Akademického senátu FSV UK

Volby do Akademického senátu FSV UK

AS FSV UK vyhlašuje na základě Volebního řádu AS FSV UK čl. 1, elektronické volby do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK pro funkční období 2021–2023 v termínu 24. - 25. listopadu 2020.

Volby započnou 24. listopadu 2020 v 9:00 a skončí 25. listopadu 2020 v 18:00.

Informace pro voliče

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2020

Možnost ověření volby do AS FSV UK

Zájemci z řad voličů, kteří by si chtěli ověřit svou volbu v proběhlých volbách do AS FSV UK, se mohou dostavit v následujících dnech do budovy Hollar, místnost č. 212.

 • Čtvrtek 10. 12. 2020 v 9:00 – 14:00
 • Úterý 15. 12. 2020 v 9:00 – 17:00
 • Středa 16. 12. 2020 v 9:00 – 17:00

Detailní návod, jak postupovat naleznete zde.

Výsledky voleb do AS FSV UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. IKSŽ 1098
2. Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. IMS 583
3. Hana Kubátová, M.A., Ph.D. IPS 542
4. Mgr. Magda Pečená, Ph.D. IES 529
5. Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. ISS 464

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. IKSŽ 763
2. doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. IKSŽ 757
3. doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. IKSŽ 695
4. Mgr. Veronika Macková, Ph.D. IKSŽ 695
5. PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. IMS 565

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. IPS 533
2. PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. IES 523
3. RNDr. Michal Červinka, Ph.D. IES 491
4. Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. IPS 460
5. Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. ISS 390
6. PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. ISS 340
7. PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. IKSŽ 251

 

STUDENTSKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Karina Rejchrtová IKSŽ 698
2. Bc. Nick Ojo Omorodion IMS 662
3. Bc. Matěj Šarboch IES 527
4. Tomáš Kouba IPS 483
5. Mgr. Kateřina Konrádová ISS 467

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Bc. Jan Křovák IKSŽ 680
2. Bc. Kateřina Motyčková IKSŽ 649
3. Bc. Barbora Součková IKSŽ 636
4. Šimon Charvát IKSŽ 631
5. Bc. Filip Šourek IMS 609

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Jakub Dolejš IMS 594
2. Bc. Tomáš Kraváček IES 508
3. Andrea Skřivánková IPS 479
4. Jan Hlaváč IPS 444
5. Jáchym Nerad ISS 387
6. Daniel Drake, M.A. IKSŽ 278
7. Jan Kašík ISS 248

V souladu s čl. 8 odst. 1 Volebního řádu FSV UK se nestali náhradníky kandidáti s počtem hlasů menším, než je polovina hlasů odevzdaných pro posledního zvoleného kandidáta.

Závěrečná zpráva Volební komise Fakulty sociálních věd UK o výsledcích voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK (AS FSV UK) pro funkční období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Dodatek k závěrečné zprávě Volební komise Fakulty sociálních věd UK o výsledcích voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK (AS FSV UK) pro funkční období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Jak hlasovat ve volbách do AS FSV UK

Informace pro kandidáty

Kandidátky a kandidáti do AS FSV UK mohou své volební programy zasílat tajemnici AS FSV UK na e-mail katerina.vovsova@fsv.cuni.cz. Přiložit mohou i svou fotografii, která může být využita k propagaci kandidátů na sociálních sítích fakulty. Programy je možné posílat do 20. listopadu 2020, 12:00. Volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se zákony ČR nebo Etickým kodexem UK.

Základní informace pro kandidáty

Kandidátky a kandidáti do AS FSV UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

číslo
kandidáta
Jméno a příjmení Institut Volební program
1 PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidáta

2 PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. IKSŽ

společný program

program kandidáta

3 Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidátky

4 Mgr. Magda Pečená, Ph.D. IES

společný program IES a IMS

medailonek kandidátky

5 Hana Kubátová, M.A., Ph.D. IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidátky

6 PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidáta

7 Mgr. Veronika Macková, Ph.D. IKSŽ

společný program

program kandidátky

8 RNDr. Michal Červinka, Ph.D. IES

společný program IES a IMS

medailonek kandidáta

9 doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. IKSŽ

společný program

program kandidáta

10 Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidáta

11 Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. IMS

společný program IMS a IES

medailonek kandidátky

12 prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. IKSŽ

společný program

program kandidáta

13 PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. IES

společný program IES a IMS

medailonek kandidáta

14 PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. IKSŽ program kandidátky
15 doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. IKSŽ

společný program

program kandidátky

16 PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. IMS

společný program IMS a IES

medailonek kandidáta

17 Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.* ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidátky

* viz zápis z hlasování per rollam

 

STUDENTSKÁ KOMORA

číslo
kandidáta
Jméno a příjmení Institut Volební program
1 Karina Rejchrtová IKSŽ program kandidátky
2 Daniel Drake, M.A. IKSŽ program kandidáta
3 Jáchym Nerad ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidáta

4 Bc. Jan Křovák IKSŽ program kandidáta
5 Jan Hlaváč IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidáta

6 Tomáš Kouba IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidáta

7 Bc. Tomáš Kraváček IES

společný program IES a IMS

medailonek kandidáta

8 Šimon Charvát IKSŽ program kandidáta
9 Jakub Dolejš  IMS

společný program IMS a IES

medailonek kandidáta

10 Bc. Matěj Šarboch IES

společný program IES a IMS

medailonek kandidáta

11 Bc. Kateřina Motyčková IKSŽ program kandidátky
12 Mgr. Kateřina Konrádová ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidátky

13 Bc. Nick Ojo Omorodion IMS

společný program IMS a IES

medailonek kandidáta

14 Bc. Tereza Anna Štegmannová IKSŽ program kandidátky
15 Andrea Skřivánková IPS

společný program IPS a ISS

medailonek kandidátky

16 Bc. Martin Škop IPS  
17 Jan Kašík ISS

společný program ISS a IPS

medailonek kandidáta

18 Bc. Barbora Součková IKSŽ program kandidátky
19 Bc. Filip Šourek IMS

společný program IMS a IES

medailonek kandidáta

Proč je důležité volit do AS FSV UK

VOLEBNÍ KOMISE

Členové volební komise:

 • Bc. Martin Bláha (IPS)
 • doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (IKSŽ)
 • Matěj Mišoň (IES)
 • Kamila Nečasová (ISS)
 • Mgr. Miroslav Palanský (IES)
 • PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (ISS) - předseda komise
 • Jakub Šmejkal (IMS)
 • Mgr. Jakub Tesař, Ph.D. (IPS)
 • Mgr. Kateřina Turková (IKSŽ)
 • Mgr. Jan Váška, Ph.D. (IMS)

Harmonogram činností volební komise spojených s přípravou voleb 

Zápisy ze zasedání:

Archiv