Volby do Akademického senátu FSV UK

Volby do Akademického senátu FSV UK

AS FSV UK vyhlašuje na základě Volebního řádu AS FSV UK čl. 1, elektronické volby do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK pro funkční období 2023–2025 v termínu 29. - 30. listopadu 2022.

Volby započnou 29. listopadu 2022 v 9:00 a skončí 30. listopadu 2022 v 18:00.

Výsledky voleb

PEDAGOGICKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Michal Parízek IPS 777
2. Pavel Szobi IMS 552
3. Martin Štoll IKSŽ 516
4. Magdalena Mouralová ISS 511
5. Magda Pečená IES 435

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Jaromír Soukup IPS 751
2. Jakub Stauber IPS 565
3. Eliška Ullrichová IMS 491
4. Petra Koudelková IKSŽ 473
5. Veronika Macková IKSŽ 466

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Jitka Wirthová ISS 440
2. Ondřej Trunečka IKSŽ 440
3. Michal Červinka IES 346

 

STUDENTSKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Magdalena Hynčíková IPS 615
2. Michaela Němcová IMS 528
3. Kristýna Sluková IKSŽ 514
4. Barbora Procházková ISS 499
5. Gabriela Bošňáková IES 348

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Jan Volenec IPS 519
2. Barbora Součková IKSŽ 478
3. Tomáš Košek IMS 425
4. Michael Drašar IPS 424
5. Tomáš Popov IKSŽ 409

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut Počet hlasů
1. Aidan Thomas Macready IKSŽ 395
2. Pavel Buchta IMS 364
3. Ondřej Hlaváč IKSŽ 356
4. Daniel Saifrt ISS 349
5. Tomáš Fencl IES 341
6. Jan Kašík ISS 262

Závěrečná zpráva Volební komise Fakulty sociálních věd UK o výsledcích voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK (AS FSV UK) pro funkční období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2025

KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI DO AS FSV UK

Seznam byl vytvořen na základě losu

 

Komora akademických pracovníků

Číslo kandidáta Jméno a příjmení Institut Volební program
1. Pavel Szobi IMS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

 

2.

Michal Parízek IPS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

3. Magdalena Mouralová ISS

medailonek kandidátky (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

4. Martin Štoll IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

5. Ondřej Trunečka IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

6. Petra Koudelková IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

7. Jakub Stauber IPS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

8. Michal Červinka IES

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

9. Eliška Ullrichová IMS

medailonek kandidátky (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

10. Jaromír Soukup IPS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

11. Veronika Macková IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

12. Magda Pečená IES

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

13. Jitka Wirthová ISS

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

Studentská komora

Číslo Jméno a příjmení Institut Volební program
1. Barbora Procházková ISS

medailonek kandidátky (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

2. Aidan Thomas Macready IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

3. Michael Drašar IPS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

4. Tomáš Popov IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

5. Michaela Němcová IMS

medailonek kandidátky (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

6.

Jan Kašík ISS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

7. Barbora Součková IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

8. Kristýna Sluková IKSŽ

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

9. Jan Volenec IPS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

10. Daniel Saifrt ISS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

11. Tomáš Košek IMS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

12. Pavel Buchta IMS

medailonek kandidáta (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

13. Magdalena Hynčíková IPS

medailonek kandidátky (EN)

doporučené rozdělení preferenčních hlasů (EN)

společný plakát IMS, IPS a ISS

14. Ondřej Hlaváč IKSŽ program kandidáta
15. Gabriela Bošňáková IES

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidátky

16. Tomáš Fencl IES

společný program IES a IKSŽ (EN)

pozvánka na posezení s kandidáty

medailonek kandidáta

Kandidáti a kandidátky mohou zasílat své volební programy tajemnici AS FSV UK, Mgr. Tereze Volfové. Programy budou vyvěšeny na webových stránkách.

Návod jak hlasovat

Podrobnosti voleb

Proč je důležité volit do AS FSV UK

Akademický senát FSV UK je klíčovou kontrolní institucí fakulty. Prostřednictvím akademického senátu můžete působit na chod vaší fakulty, stejně jako v jakýchkoliv jiných politických volbách.

Zasedá v něm deset studentů a deset pedagogů. Senátoři a senátorky koukají vedení fakulty pod ruce, kontrolují tak například přípravu rozpočtu, hospodaření, různé fakultní předpisy, ale také třeba kvalitu výuky.  Pro studentskou akademickou obec je například důležité, že studentská komora akademického senátu rozděluje peníze studentským spolků. Z těchto peněz mohou studenti následně pořádat různé akce, které ani nemusí být přímo spojené se studiem. Ať už se jedná o sportovní den, pivní pětiboj nebo debaty s různými zajímavými hosty, studentské peníze se při pořádání vždycky hodí.

Senát navíc řeší záležitosti spojené přímo se studiem. V současnosti se studijní komise dlouhodobě zabývá kvalitou studia pro ukrajinské studenty a studentky, stejná komise navíc pravidelně analyzuje zpětnou vazbu od studentů. Senát úzce spolupracuje i při tvorbě harmonogramu každého akademického roku, při čemž se snaží co nejvíce vyjít vstříc právě studentům.

Akademičtí senátoři ale nejsou pro studenty neznámé osobnosti. Každý z nich působí i jako spojka právě mezi studenty a vedením fakulty. Senát jako orgán představuje oporu pro studenty a pomáhá řešit jejich problémy. Sociální komise má třeba na starost projekt studentských ombudsmanů, který byl vytvořen právě ke zlepšení podmínek pro studenty i pedagogy, SK ale vytvořila také třeba komunikační desatero.

VOLEBNÍ KOMISE

Členové volební komise:

  • Lucie dos Santosová da Silva
  • Jakub Tesař
  • Tomáš Barták
  • Ivan Petrúšek
  • Kateřina Turková
  • Jan Křovák
  • Matěj Mišoň - předseda
  • Miroslav Palanský
  • Tomáš Brabec
  • Jan Váška

 

Zápis z úvodní schůze volební komise

Vyjádření volební komise k problematice pedagogů, kterým nebyl
vygenerován volební voucher

Archiv