Výsledky voleb do AS UK

Výsledky voleb do AS UK

Členy AS UK byli pro volební období 1. února 2022 do 31. ledna 2025 zvoleni:

 

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. IMS
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. IPS

 

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
Bc. Marek Boňko IPS
Bc. Jan Křovák IKSŽ

 

Náhradnicí byla podle čl. 12 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvolena:

 

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. IKSŽ

 

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 1. 2. 2022 - 31. 1. 2025.

 

KANDIDÁTI DO AS UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut Volební program
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. IMS program
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. IPS program
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. IKSŽ program

 

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut Volební program
Bc. Marek Boňko IPS program
Bc. Jan Křovák IKSŽ program