Středoevropská komparativní studia (kombi)

Středoevropská komparativní studia

Magisterský obor Středoevropská komparativní studia v kombinované formě, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií, nabízí prvotřídní odborné znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním zaměřením přispívá k překonání úzce národního pohledu na současnost i minulost regionu a pomáhá identifikovat shody a rozdíly v jeho vývoji.

Charakteristika oboru

Forma studia: kombinovaná
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studium oboru vyžaduje znalost anglického, německého a dalšího středoevropského jazyka.

Absolvent je schopen analytické aplikace základních teorií z oblasti sociálních věd (především moderní dějiny, politologie a mezinárodní vztahy) a zároveň široké komparace vývoje a trendů ve středoevropském regionu. Na tomto odborném základě je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy spojené s analýzou historické a současné situace v regionu. Absolventi tohoto studijního oboru jako součásti programu Mezinárodní teritoriální studia jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.

Počet přijatých v r. 2017

4

Přijímací řízení

jednokolové

esej na vybrané historicko-politické téma

test ověřující odborné znalosti

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Středoevropská komparativní studia (kombi) se koná 16. 1. 2018 od 11:00.