Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

Studium navazujícího magisterského oboru Veřejná a sociální politika, vyučovaného na Institutu sociologických studií, je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, či profesionálních politiků. Studium je vhodné jak pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV a pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ, tak i pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

Počet přijatých v r. 2017

28

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo (písemné): test z angličtiny + test odborných znalostí

2. kolo (ústní): motivace ke studiu + diskuze nad vybraným tématem

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Veřejná a sociální politika se koná 16. 1. 2018 od 14:00.