Politologie

Politologie

Studium navazujícího magisterského oboru Politologie, vyučovaném na Institutu politologických studií, je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Obor umožňuje specializaci na problematiku analýzy politických stran, stranických systémů, teorii koalic, otázky související s tématem decentralizace a víceúrovňového vládnutí včetně analýzy komunální úrovně v kontextu současného vývoje zemí EU.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky.

Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě, případně jako političtí komentátoři a publicisté. Absolventi magisterského oboru Politologie mají také možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.

Počet přijatých v r. 2017

60

Přijímací řízení

jednokolové

ústní pohovor

(prokázání znalostí z oboru, motivace ke studiu ...)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Politologie se koná 16. 1. 2018 od 14:00.