Zápisy ze zasedání ediční komise

Zápisy ze zasedání ediční komise

Datum konání

Hlavní témata

27.11.2023
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2024
2.10.2023
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
19.06.2023
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. seznam prestižních akademických nakladatelstvích
 3. hodnocení fakultních časopisů za rok 2022
17.04.2023
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. seznam prestižních akademických nakladatelstvích
13.02.2023
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. seznam prestižních akademických nakladatelstvích
21.11.2022
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2023

26.09.2022

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
13.06.2022
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. hodnocení fakultních časopisů za rok 2021
19.04.2022
 1. představení nového složení
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
31.01.2021
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
25.10.2021
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. nominace do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2021
14.06.2021
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. hodnocení fakultních časopisů za rok 2020
19.04.2021
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
12.11.2020
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. diskuze k edičnímu plánu pro Nakladatelství Karolinum
 3. diskuze k projednávaných textům za rok 2020
29.06.2020
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. hodnocení fakultních časopisů za rok 2019
16.03.2020
 1. nominace do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2020
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
20.01.2020
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. diskuze k nezveřejňování recenzentů autorům publikací

11.11.2019

Ediční plán 2020

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2020
07.10.2019
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. diskuze k podpoře publikační činnosti a podpoře fakultních časopisů na FSV UK
10.09.2019
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
27.05.2019
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. hodnocení fakultních časopisů za rok 2018
12.03.2019
 1. nominace do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2019
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
10.12.2018
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů

05.11.2018

Ediční plán 2019

 1. diskuze o koncepci podpory ediční a publikační činnosti na FSV UK
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 3. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2019
15.10.2018
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. projednání přidělení ISBN
 3. informace k Opatření děkana č. 5/2013 
19.06.2018
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. projednání přidělení ISBN
 3. projednání přidělení autorské odměny
14.05.2018
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. hodnocení fakultních časopisů za rok 2017
 3. opatření děkanky č. 21/2018 o Principech financování fakultních odpobrných časopisů za rok 2017
 4. diskuze o podpoře publikační činnosti na FSV UK
18.03.2018
 1. diskuze s děkankou a proděkanem pro vědu o dalším směřování činnosti Ediční komise
 2. nominace do Soutěže vysoce kavalitních monografií na UK 2018
 3. projednání aktuálně zpracovávaných textů

20.11.2017

Ediční plán 2018

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2018
 3. změna šéfredaktora fakultního časopisu CEJPP
 4. schválení přidělení ISBN
09.10.2017
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
26.06.2017
 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. projednání podpory fakultních časopisů
 3. informace o snížení periodicity u fakultního časopisu Acta  Universitatis Carolinae Studia Territorialia a změna šéfredaktora u fakultního časopisu The Central European Journal of Public Policy

15.05.2017

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. projednání podpory fakultních časopisů

10.04.2017

 1. hodnocení fakultních časopisů za rok 2016
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 3. doplnění informací ke změně názvu ve fakultním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

06.03.2017

 1. nominace na Soutěž monografií 2017
 2. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 3. informace o změnách ve fakultním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

30.01.2017

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace Dějiny českých médií v nakladatesltví Grada
 3. informace o vydávání fakultního časopisu Acta Politologica v on-line verzi
 4. schválení přidělení ISBN

12.12.2016

 1. projednání aktuálně zpracovávaných textů
 2. žádost o projednání licenčního režimu fakultního časopisu AUC ST s Nakladatelstvím Karolinum

07.11.2016

Ediční plán

 1. projednání aktuálně zpracovaných textů
 2. schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2017

10.10.2016

 1. projednání zpracovávaných textů

13.05.2016

Principy financování časopisů do 2017

 1. principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK
 2. projednání zpracovávaných textů

18.04.2016

 1. hodnocení fakultních časopisů za rok 2015 - doplnění informací
 2. projednávání zpracovávaných textů

22.02.2016

 1. hodnocení fakultních časopisů za rok 2015
 2. projednávání zpracovávaných textů

30.11. 2015

1) závazný postup při vydávání monografie v nakladatelství Karolinum

2) ediční plán pro nakladatelství Karolinum na rok 2016

3) postup při nedoporučujícím posudků

4) projednávání zpracovávaných textů

05. 10. 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

27. 04. 2015

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2014

2) projednávání zpracovávaných textů

23. 03. 2015

Formulář recenzního posudku

1) nominace na Soutěž monografií 2015

2) projednání zpracovávaných textů

15. 12. 2014

Ediční plán 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2015

3) formulář recenzního posudku

13. 10. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

 

05. 05. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pol. 2013

3) diskuse o postupu přidělování ISBN na fakultě

03. 03. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse o návrhu formuláře recenzních posudků

16. 12. 2013

Ediční plán 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2014, viz příloha

 

23. 09. 2013

1) schválení Jednacího řádu fakulty

2) navržení změn Edičního řádu fakulty

3) projednání zpracovávaných textů

4) hodnocení fakultních časopisů za 1. pol. 2013

27. 05. 2013

1) projednání možnosti vytvoření jednacího řádu

2) projednání zpracovávaných textů

 

08. 04. 2013

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse k upravené verzi Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

3) změna Opatření děkana č. 5/2013

 

04. 03. 2013

1) diskuse k navrženým změnám Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) nominace na Soutěž monografií 2013

3) projednání zpracovávaných textů

 

04. 02. 2013

1) diskuse se šéfredaktory fakultních časopisů k Principům financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2012

3) novelizace Opatření děkana č. 39/2011

 

07. 01. 2013

1) Manuál pro žádost o podporu monografií využitou na překlad do cizího jazyka

2) Manuál pro vydání publikace na UK FSV pro texty nežádající o podporu fakultních monografií

3) Projednání zpracovávaných textů v rámci podpory fakultních monografií

 

12. 11. 2012

Ediční plán 2013

1) Financování překladů monografií do cizího jazyka v rámci podpory fakultních monografií

2) Schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2013, viz příloha

3) Projednání názvu fakultní monografické řady

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

 

20. 09. 2012

1) hodnocení fakultních časopisů za 1. pololetí 2012

2) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

3) ediční plán pro Nakladatelství Karolinum

4) agenda fakultní monografické řady

 

02. 05. 2012

1) seznámení s rozpočtem ediční komise na rok 2012

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2011

3) využití fakultní podpory monografií na překlady do cizího jazyka, zpětné vyplacení fakultní podpory

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

 

29. 02. 2012

1) jednání o možné fakultní monografické řadě, informace o možnostech nakladatelství Karolinum

2) schválení formuláře žádosti o podporu na vydání fakultní monografie

3) možnost rozšíření Opatření děkana č. 39/2011 o prvek překladu monografie do cizího jazyka

21. 12. 2011

1) předložení metodických pokynů k Opatření děkana č. 39/2011

2) diskuze nad klíčovými záležitostmi spojenými s vydáváním fakultních monografií

 

02. 11. 2011

1) projednání návrhu Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

2) projednání plnění stanovených kritérií u časopisů vydávaných na UK FSV a rozhodnutí o připsání

příspěvku na činnost časopisů na II. pololetí roku 2011

27. 06. 2011

1) diskuze o podpoře monografií vydávaných na UK FSV

2) revize Edičního řádu UK FSV

16. 05. 2011

1) komplexní zhodnocení a diskuse, ve které se kladl zřetel na upřesnění každého jednotlivého bodu nově vznikajícího Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

06. 04. 2011

1) metodika podpory fakultních časopisů

2) návrh na rozdělení zbývajících fin.prostředků na podporu vydávání monografií

23. 02. 2011

1) podpora fakultních časopisů-projednání materiálů

2) personální složení EK a její působnost v budoucnosti