Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Číslo jednací Jméno Vyvěšeno dne 
UKRUK/542550/2022-4 Daniel Nielson 23.3.2023
UKFSV/74629/2023 Flowers Michael 30.03.2023
UKFSV/74746/2023 Ramirez Ocampo Aldo Ivan 30.03.2023
UKFSV/74848/2023         Xu Zhujuan 30.03.2023
UKFSV/64593/2023 Camara Ebrima 30.03.2023
UKFSV/74623/2023         Dodson Joseph 30.03.2023
UKFSV/74665/2023 Kenney John 30.03.2023
UKFSV/74815/2023 Stark Gillian Barnett 30.03.2023

 

 

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)