Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí ve věci ukončení studia 2018/2019

číslo jednací                   příjmení a jméno                                       vyvěšeno           
UKFSV/143090/2018 Laouici Said, nar. 1996

26. 10. 2018

UKFSV/142128/2018

Kenšová Kristýna, nar. 1995 29. 10. 2018
UKFSV/142179/2018 Jiří Sedláček, nar. 1993 8.11.2018
UK/FSV/148210/2018 Jakub Štěpánek, nar.1992 12.11.2018
UKFSV/142806/2018 Iryna Ikho, nar. 1994 13.11.2018
UKFSV/150804/2018 Viliam Virba, nar. 1997 30.11.2018
UKFSV/167919/2018 Matúš Štulrajter, nar. 1991 13.12.2018
UKFSV/84292/2019 Matyáš Nacházel, nar. 1993 4. 4. 2019
UKFSV/84261/2019 Patrik Kuba, nar. 16. 10. 1996 9.4.2019
UKFSV/92852/2019 Brianna Noelle Tichý, nar. 18. 5. 1990 6. 5. 2019
UKFSV/93856/2019 Petra de Araujo Zappe, nar. 10. 2. 1982 6. 5. 2019

 

Oznámení o zahájení disciplinárního řízení/ notice on holding disciplinary proceedings

číslo jednací                 jméno a příjmení                          vyvěšeno                
UKFSV6958/2019-1 Nino Nizharadze 28. 2. 2019
     

 

Rozhodnutí děkanky ve věci o přijetí ke studiu

číslo jednací                   příjmení a jméno                                          vyvěšeno           
UKFSV/61161/2019-3 Taker Tom, nar. 3. 1. 1992 11. 6. 2019
UKFSV/34546/2019-2 Khassen Salikha, nar. 27.1.2001 11. 6. 2019
UKFSV/61103/2019-2 Ekaterina Tuleva, nar. 1.2.2001 13. 6. 2019
UKFSV/95665/2019-3 Sebastian Andrlík, nar. 3. 5. 2019 13. 6. 2019
UKFSV/60242/2019-2 Ekaterina Tuleva, nar. 1. 2. 2001 13. 6. 2019
UKFSV/36524/2019-3 Šárka Šafrová, nar. 1997 19. 6. 2019