Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Číslo jednací Jméno Vyvěšeno dne 
UKFSV/433221/2021 Maryna Teslenko 19.10.2021
UKFSV/118419/2021-8 Ivan Klepikov 20.10.2021
UKFSV/436770/2021 Vladimíra Sýkorová 20.10.2021
UKFSV/436153/2021 Pavel Luka 21.10.2021
UKFSV/436017/2021 Samuel Šulc 25.10.2021
UKFSV/128488/2021-11 Kwesi Dally 25.10.2021
UKFSV/435934/2021 Peter Vaško 25.10.2021
UKFSV/436838/2021 Kamila Shíbalová 26.10.2021

 

 

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)