Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.  Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

číslo jednací jméno a příjmení vyvěšeno
UKFSV/49382/2020-6 Ivan Shchepin 23. 9. 2020
UKFSV/16102/2020-14 Sophiko Gelashvili 25.09.2020
UKFSV/48777/2020-13 Anmol Krishna 25.09.2020
UKFSV/119882/2020-7 Shubham Gautam 25.09.2020
UKFSV/86635/2020-2 Lika Kvaratskhelia 25.09.2020
UKFSV/107543/2020-3 Dmitrii Panferov 25.09.2020
UKFSV/260765/2020-7 Shah Yasrab 25.9.2020

 

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)