Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.  Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

číslo jednací jméno a příjmení vyvěšeno
UKFSV/82213/2020-2 Nikita Menšov 10.11.2020
UKFSV/401490/2020 Jakub Rybář 11.11.2020
UKFSV/407201/2020 Věra Nicole Čermák 12.11.2020
UKFSV/350480/2020 Mr.Anderson 20.11.2020
UKFSV/16091/2020 Joyce Anchanga Mafor 20.11.2020
UKFSV/326250/2019 Glydice Nicole Serio 20.11.2020
UKFSV/1179/2020 Ewans Listowel 20.11.2020
UKFSV/76628/2020 Samantha Qujias 20.11.2020
UKFSV/340558/2020 Doga Yesiloz 20.11.2020
UKFSV404546/2020 Arun Denduluri 19.11.2020
UKFSV/23809/2020 Ekaterina Kirichuk 23.11.2020
UKFSV/63658/2020 Daniel Szabo 23.11.2020
UKFSV/74936/2020 Ondřej Tuček 23.11.2020
UKFS/47592/2020 Alona Rymar 23.11.2020
UKFSV/20705/2020-1 Terézia Marušáková 24.11.2020
UKFSV/701098/2020-1 Zuzana Sopoligová 24.11.2020
UKFSV/44986/2020-3 Filip Louženský 25.11.2020
UKFSV/147488/2020-3 Lenka Dienstbierová 25.11.2020
UKFSV/409664/2020 Rokia Aidahis Aberra 25.11.2020
UKFSV/406605/2020 Choirul Anam 25.11.2020
UKFSV/409636/2020 Haris Hassan 25.11.2020
UKFSV/409644/2020 Aysha Farhana Chakkampully 25.11.2020
UKFSV/409614/2020 Mansheetal Singh 25.11.2020

 

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)