Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Číslo jednací Jméno Vyvěšeno dne 
UKFSV/228219/2022 Wangi Syafira Sekar 23.05.2022
UKFSV/87884/2022 Ambekar Sankalp 23.05.2022
UKFSV/88024/2022 Khalilova Solmaz 23.05.2022
UKFSV/142764/2022      Freitas Sampaio Luisa 23.05.2022
UKFSV/87928/2022 Bakhshiyev Sabuhi 23.05.2022
UKFSV/229344/2022 Wang Siqi, Mgr. 23.05.2022
UKFSV/227810/2022 Habibpour Moghaddam Ehsan 23.05.2022
UKFSV/227572/2022 Agni Soham Damodar 23.05.2022
UKFSV/47356/2022-3 Sen Tugce 23.05.2022

 

 

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)