Vedení FSV UK

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOLEGIA DĚKANKY A ROZŠÍŘENÉHO KOLEGIA DĚKANKY

Zasedání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky se konají vždy v místnosti č. 212 v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (případná změna bude vyznačena).

Kolegium děkanky

4. 1. 2021 v 9:30 hod. (online)                   6. 9. 2021 v 9:30 hod.
11. 1. 2021 v 13:00 hod (online)   20. 9. 2021 v 9:30 hod.
18. 1. 2021 v 12:45 hod. (online)   1. 10. 2021 ve 14:00 hod. (online)
1. 2. 2021 v 9:30 hod. (online)   11. 10. 2021 v 9:30 hod.
15. 2. 2021 v 9:30 hod. (online)   25. 10. 2021 v 9:30 hod.
8. 3. 2021 v 13:30 hod. (online)   8. 11. 2021 v 13:00 hod.
15. 3. 2021 v 9:00 hod. (online)   22. 11. 2021 v 9:30 hod. (online)
29. 3. 2021 v 8:30 hod. (online)   6. 12. 2021 v 9:30 hod.
12. 4. 2021 v 9:30 hod. (online)   20. 12. 2021 v 9:30 hod.
19. 4. 2021 v 13:30 hod. (online)   4. 1. 2022 v 9:30 hod.
3. 5. 2021 v 9:30 hod. (online)   17. 1. 2022 v 13:00 hod.
17. 5. 2021 v 9:30 hod. (online)   31. 1. 2022 v 9:30 hod.
31. 5. 2021 v 9:30 hod.      
4. 6. 2021 v 9:00 hod. (online)      
14. 6. 2021 v 9:30 hod.      
28. 6. 2021 v 9:30 hod.      
12. 7. 2021
v 10:00 hod.      
10. 8. 2021 v 9:30 hod.      

Rozšířené kolegium děkanky

11. 1. 2021  v 11:00 hod. (online)                   13. 9. 2021 v 9:30 hod.
15. 3. 2021

v 10:30 hod. (online)

18. 10. 2021 v 10:00 hod.
26. 4. 2021 v 9:30 hod. (online) 15. 11. 2021 v 9:30 hod.
8. 6. 2021 v 9:30 hod. (online) 10. 1. 2022 v 9:00 hod.

 

Zápisy z jednání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky

2021

Zápisy z jednání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky:

Zápis číslo Ze dne
1 4. 1. 2021
2

11. 1. 2021

Zápis č. 1 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 11. 1. 2021

3 18. 1. 2021
4 1. 2. 2021
5 15. 2. 2021
6 8. 3. 2021
7

15. 3. 2021

Zápis č. 2 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 15. 3. 2021

8 29. 3. 2021
9 12. 4. 2021
10 19. 4. 2021
  Zápis č. 3 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 26. 4. 2021
11 3. 5. 2021
12 17. 5. 2021
13 31. 5. 2021
14 4. 6. 2021
15 14. 6. 2021
  Zápis č. 4 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 8. 6. 2021
16 28. 6. 2021
17 12. 7. 2021
18 10. 8. 2021
19 6. 9. 2021
20 20. 9. 2021
  Zápis č. 5 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 13. 9. 2021
21 1. 10. 2021
22 11. 10. 2021
  Zápis č. 6 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 18. 10. 2021
23 25. 10. 2021
24 8. 11. 2021
  Zápis č. 7 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 15. 11. 2021
25 22. 11. 2021

2020

Zápisy z jednání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky:

Zápis číslo Ze dne
1

6. 1. 2020

Příloha: přehled výplaty mezd v roce 2020

2 20. 1. 2020
3 3. 2. 2020
4 17. 2. 2020
5 2. 3. 2020
6

16. 3. 2020

Zápis č. 1 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 16. 3. 2020

7 30. 3. 2020
8

20. 4. 2020

  Zápis č. 2 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 20. 4. 2020
9 27. 4. 2020
10 11. 5. 2020
11 25. 5. 2020
12

8. 6. 2020

13 30. 6. 2020
14 20. 7. 2020
15 17. 8. 2020
16 7. 9. 2020
17 9. - 10. 9. 2020
18 21. 9. 2020
  Zápis č. 3 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze dne 30. 9. 2020
19 5.10.2020
20 19. 10. 2020
21 2. 11. 2020
22 11. 11. 2020
23

23. 11. 2020

Zápis č. 4 z jednání rozšířeného kolegia děkanky ze  dne 23. 11. 2020

24 7. 12. 2020
25 21. 12. 2020

Archiv