Vedení FSV UK

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOLEGIA DĚKANKY A ROZŠÍŘENÉHO KOLEGIA DĚKANKY

Zasedání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky se konají vždy v místnosti č. 212 v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (případná změna bude vyznačena).

Kolegium děkanky

4. 1. 2021 v 9:30 hod. (online)
11. 1. 2021 v 13:00 hod (online)
18. 1. 2021 v 12:45 hod. (online)
1. 2. 2021 v 9:30 hod. (online)
15. 2. 2021 v 9:30 hod. (online)
8. 3. 2021 v 13:30 hod. (online)
15. 3. 2021 v 9:00 hod. (online)
29. 3. 2021 v 8:30 hod. (online)
12. 4. 2021 v 9:30 hod. (online)
19. 4. 2021 v 13:30 hod. (online)
3. 5. 2021 v 9:30 hod.
17. 5. 2021 v 9:30 hod.
31. 5. 2021 v 9:30 hod.
14. 6. 2021 v 9:30 hod.
28. 6. 2021 v 9:30 hod.

Rozšířené kolegium děkanky

11. 1. 2021  v 11:00 hod. (online)  
15. 3. 2021

v 10:30 hod. (online)

 
26. 4. 2021 v 9:30 hod.  
7. 6. 2021 v 9:30 hod.  

 

Zápisy z jednání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky

Archiv