Vedení FSV UK

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOLEGIA DĚKANKY A ROZŠÍŘENÉHO KOLEGIA DĚKANKY

Zasedání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky se konají vždy v místnosti č. 212 v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (případná změna bude vyznačena).

Kolegium děkanky

7. 9. 2020 v 9:30 hod.
21. 9. 2020 v 9:30 hod
5. 10. 2020 v 9:00 hod.
19. 10. 2020 v 9:30 hod.
2. 11. 2020 v 9:30 hod.
11. 11. 2020 v 9:00 hod.
23. 11. 2020 v 9:00 hod.
7. 12. 2020 v 9:30 hod.
21. 12. 2020 v 9:30 hod.
4. 1. 2021 v 9:30 hod.
18. 1. 2021 ve 13:30 hod.

Rozšířené kolegium děkanky

30. 9. 2020 v 9:30 hod.  
23. 11. 2020 v 11:00 hod.  

 

Zápisy z jednání kolegia děkanky a rozšířeného kolegia děkanky

Archiv