Výroční zprávy

Výroční zprávy od roku 2010

Výroční zprávy 2000 – 2009

Výroční zprávy o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2022: zpráva (vč. tabulek)

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2021: zpráva (vč. tabulek)

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2020: zpráva (vč. tabulek)

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2019: zpráva (vč. tabulek)

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2018: zpráva, tabulková část, tab. - pohledávky a závazky, tab. - stipendia

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2017: zpráva, tabulková část, tab. - pohledávky a závazky, tab. - stipendia

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2016: zpráva, tabulky

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2015: zpráva, tabulky

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2011: zpráva, tabulková část, tabulka finančních toků

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2009: zprávatabulky, tabulka - počty pracovníků

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2008: zpráva, tabulkytabulka - počty pracovníků

Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2007: zpráva, tabulky