Rozhodnutí děkanky o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

Rozhodnutí děkanky o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

Institut mezinárodních studií - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice lektora / lektorky předmětu "Přehled moderních světových dějin I" vypsané dne 23. 6. 2020

  • datum konání VŘ: 24. 8. 2020
  • vybraný uchazeč nabídku přijal