Rozhodnutí děkana o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

Rozhodnutí děkana o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

Institut ekonomickýchvstudií - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Katedry institucionální ekonomie vypsané dne 18. 1. 2023

  • datum konání VŘ: 2. 3. 2023
  • vybraný uchazeč / vybraná uchazečka pracovní nabídku přijal/a

 

Institut ekonomickýchvstudií - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Katedry evropské a ekonomické integrace a hospodářské politiky vypsané dne 18. 1. 2023

  • datum konání VŘ: 2. 3. 2023
  • vybraný uchazeč / vybraná uchazečka pracovní nabídku přijal/a

 

Institut ekonomickýchvstudií - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Katedry mikroekonomie a matematických metod vypsané dne 18. 1. 2023

  • datum konání VŘ: 2. 3. 2023
  • vybraný uchazeč / vybraná uchazečka pracovní nabídku přijal/a

 

Institut ekonomickýchvstudií - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Katedry makroekonomie a ekonometrie vypsané dne 18. 1. 2023

  • datum konání VŘ: 2. 3. 2023
  • vybraný uchazeč / vybraná uchazečka pracovní nabídku přijal/a