Rozhodnutí děkana o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

Rozhodnutí děkana o výsledcích výběrových řízení na akademické pozice

    Institut mezinárodních studií - výběrové řízení na obsazení pozice docenta / docentky vypsané dne 4. 12. 2023

    • datum konání VŘ: 8. 1. 2024
    • vybraný uchazeč / vybraná uchazečka pracovní nabídku přijal/a