Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK

Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří 11 rozvojových projektů Univerzity Karlovy. Dotace bude poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

Jedním z projektů je projekt FSV UK: Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0343

Hlavním cílem projektu je posílení kapacity fakultní knihovny - Střediska vědeckých informací - spravovat, digitalizovat a dále rozvíjet její knihovní fond, včetně zvýšení dostupnosti elektronických zdrojů pro akademickou obec FSV UK. Na tento záměr navazuje snaha posílit fakultní informační systémy, provozované Centrem informatiky a výpočetní techniky FSV UK, včetně vytvoření nového zálohovacího centra dislokovaného mimo hlavní fakultní budovu na Smetanově nábřeží.

Celková výše projektu 25 415 224,07 Kč
OP VaVpl celkem 17 282 352,36 Kč
85% hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje 14 689 999,50 Kč
15% hrazeno ze státního rozpočtu 2 592 352,86 Kč
Kofinancování EDS 8 132 871,71 Kč

Závěrečná tisková zpráva