Akademický senát - oznámení

Akademický senát - oznámení

Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK

Zveřejněno: 24. 8. 2020