Peru

Universidad de Lima

 • Studium možné pouze na úrovni undergraduate, pouze ve španělštině.
 • Web univerzity: Universidad de Lima
 • Důležité informace: RUK Peru
 • Počet míst: 3 semestrální
 • Požadovaný jazyk: Španělština (více informací zde)

Výběrové řízení FSV

Uchazeči předloží na OZS Anetě Höschlové v češtině ve dvojím vyhotovení:

 • vyplní E-application
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – španělština (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy FSV)
 • kopii pasu
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.