Letní škola SDG: Planetary Health v Ženevě

4EU+

Letní škola SDG: Planetary Health v Ženevě

Bakalářští a magisterští studenti se mohou hlásit na SDG Summer School: Planetary Health. Jedná se o letní školu, která se zaměřuje na řešení globálních výzev spojených se změnou klimatu a jejím dopadem na lidské zdraví. 

SDG Summer School: Planetary Health se bude konat v Ženevě od 1. do 26. července a čtyři studenti z 4EU+ univerzit obdrží stipendiu pokrývající náklady na dopravu, ubytování a stravu. Absolventi obdrží 6 ECTS. Deadline pro přihlašování je 30. dubna. Více informací naleznete zde.