Jarní kolo podávání přihlášek do programu POINT je otevřeno

studenti diskutující na chodbě

Jarní kolo podávání přihlášek do programu POINT je otevřeno

Pro jarní kolo 2024 programu POINT je možné žádosti o podporu podávat od 1. dubna 6:00 hod. do 30. dubna 2024 16:00 hod. Přihlášky do programu POINT se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace systému interních soutěží UK. Aplikace se uzavře 30. dubna 2024 v 16 hodin.

Źádat je možné v rámci dvou kategorií:

  • krátkodobé studentské mobility (do tří týdnů)
  • organizace letních škol fakultami.

Aktuální informace budou zveřejňovány zde na webových stránkách a rovněž na webu univerzity.

V podzimním kole je možné podávat žádosti na aktivity uskutečňované v celém následujícím kalendářním roce.