ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). 

Obecné informace ohledně programu najdete zde.

 

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita STUDIJNÍ POBYTY      

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita AKADEMICKÁ MOBILITA, ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKY VÝJEZDŮ

Albánie

University of Tirana

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Bělorusko

Belarusian State University

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael Tel Aviv University Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael University of Haifa Institut sociologických studií (ISS)  
Kanada Queen’s University Institut politologických studií (IPS)  
Srbsko University of Belgrade Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina National University of Kyiv – Mohyla Academy Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina Ukrainian Catholic University Institut sociologických studií (ISS)

 

USA

The University of North Carolina at Chapel Hill

Institut ekonomických studií (IES)

 
Černá Hora

University of Montenegro

Institut mezinárodních studií (IMS)
Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Institut mezinárodních studií (IMS)

 

DÉLKA POBYTU A VÝŠE STIPENDIA

Délka pobytu:

Záleží na počtu a délce schválených míst pro jednotlivé země.

Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců

Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Výše stipendia:

Sazby pobytových a cestovních nákladů