ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​

English flag

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Mobility jsou realizovány na základě projektů s vybranými univerzitami, období realizace projektů je tříleté. Projekty se podávají v rámci každoroční výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci srpna.

Obecné informace o programu najdete zde.                                                                                                                                                                             

Výsledek obrázku pro erasmus credit mobility

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝJEZDŮ

Výzva 2019 - do 31. července 2022

(první možný výjezd v LS 2019/2020 - poslední výjezd v LS 2021/2022)

Černá Hora

University of Montenegro

Institut mezinárodních studií (IMS)
Bosna a Hercegovina University of Sarajevo

Institut mezinárodních studií (IMS)

Arménie Yerevan State University Institut mezinárodních studií (IMS)
Moldávie Moldova State University  Institut mezinárodních studií (IMS)
Albánie Epoka University Institut ekonomických studií (IES)

Výzva 2018 - do 31. července 2021

Albánie

University of Tirana

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Bělorusko

Belarusian State University

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael Tel Aviv University Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael University of Haifa Institut sociologických studií (ISS)  
Kanada Queen’s University Institut politologických studií (IPS)  
Sbrsko University of Belgrade Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina National University of Kyiv – Mohyla Academy Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina Ukrainian Catholic University Institut sociologických studií (ISS)

 

USA

The University of North Carolina at Chapel Hill

Institut ekonomických studií (IES)