Další nabídky

SYLFF Fellowship Program

Studenti denní formy doktorského studia sociálního či humanitního zaměření mohou žádat o až dvouleté stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce, a to v rámci programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokio Foundation. Žádosti předkládají studenti na fakultu do termínu stanoveného RUK. 

Více informací najdete zde.

Česko-německý tandemový kurz

více informací zde