Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace - rok 2019

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 24. 2. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci, zda Středisko bezpečnostní politiky FSV UK od svého založení přijalo finanční prostředky od entit (a to ve smyslu státních i nestátních entit) pocházejících z Ruské federace, Čínské lidové republiky a entit spojených s PPF a jaké transakce od roku 2015 proběhly mezi Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK a Střediskem bezpečnostní politiky, s. r. o.  

Příloha