Zasedání 2. 5. 2017

ZASEDÁNÍ AS FSV UK DNE 2. KVĚTNA 2017

2. května 2017 od 15.00 v H212

Zápis ze zasedání dne 2. května 2017

 

Program:

  1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
  2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
  3. Zprávy z komisí
  4. Schválení nových členů - Komise pro rozvoj
  5. Informace vedení FSV UK
  6. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FSV UK a volba tříčlenné volební komise - předkládá předsednictvo AS FSV UK
  7. Rozpočet FSV UK pro rok 2017 - předkládá děkan Končelík
  8. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup
  9. Různé