Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)  se věnuje především rozvíjení teoretických a metodologických základů oboru veřejná a sociální politika a celostního prognózování, teorii a metodologii evaluace veřejných politik, strategickému řízení ve veřejné správě a ve veřejných službách, vzdělávací politice, sociální politice (především důchodovému zabezpečení, politice zaměstnanosti a sociálním službám) a reprezentativním sociologickým šetřením pro potřeby praxe. 

Výzkum a výuku propojuje CESES naší účastí na výuce realizované Institutem sociologických studií FSV UK.

Kontakt

Adresa: Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 491 493

Webové stránky centra: ceses.cuni.cz

Lidé

Vedoucí CESES: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího: RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.