Teritoriální studia (kombi)

Teritoriální studia

Obor Teritoriální studia, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií, je určen zájemcům o studium ve formě kombinující kontaktní výuku a samostudium. Nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule.

Charakteristika oboru

Forma studia: kombinovaná
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické. Stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia či Mezinárodní vztahy.

Počet přijatých v r. 2017

75

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Teritoriální studia (kombi) se koná 16. 1. 2018 od 14:00.