Politologie

Charakteristika programu Politologie

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studium je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Program umožňuje specializaci na problematiku českého politického systému a demokratie v zemích EU (analýzu politických stran, stranických systémů a teorii koalic), otázky související s tématem decentralizace a víceúrovňového vládnutí (komunální problematiku). Ve studijním plánu jsou také předměty vyučované v angličtině, a proto je nutné, aby měl student odpovídající znalost tohoto jazyka.

Počet přijatých v r. 2023

54

Přijímací řízení

jednokolové, ústní

1. prokázání znalosti oboru politologie
2. motivaci uchazeče
3. pohovor o dvou publikacích

Uplatnění absolventů

Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě, případně jako političtí komentátoři a publicisté.

ABSOLVENTI IPS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu politologických studií jsou kromě Milana také:

ABSOLVENTI IPS V PODCASTU DE FACTO