Bezpečnostní studia

Charakteristika programu Bezpečnostní studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.

Student si u zápisu ke studiu vybírá jednu ze 4 specializací:

  • Strategická a válečná studia
  • Bezpečnost, technologie a společnost
  • Globální a regionální bezpečnost
  • Studium míru a konfliktů
  • bez volby specializace

Počet přijatých v r. 2022

51

Přijímací řízení

jednokolové

 test ověřující znalostí bezpečnostní problematiky
 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.

Absolventi IPS v Jsem z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu politologických studií jsou kromě Milana také:

ABSOLVENTI IPS V PODCASTU DE FACTO