Děkanka

Děkanka

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Alice Němcová Tejkalová

Alice Němcová Tejkalová má za sebou úspěšnou kariéru televizní sportovní novinářky, věnovala se především sportu handicapovaných, stolnímu tenisu a požárnímu sportu, spolupracovala také s redakcí publicistiky České televize. V letech 2014 – 2018 byla členkou kolegia rektora UK, 2015 – 2018 ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Založila a osm let vedla občanské sdružení Handisport.cz, dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi Asistence o.p.s. a Člověk v tísni. Alice N. Tejkalová se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study, od roku 2019 je spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu ve WJS. Je také členkou Rady PROGRES 19, v jehož rámci vede tým zabývající se výzkumem sportovní žurnalistiky.

Více informací o doc. Němcové Tejkalové naleznete zde.