Děkanka

Děkanka

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Alice Němcová Tejkalová

Alice Němcová Tejkalová má za sebou úspěšnou kariéru televizní sportovní novinářky, věnovala se především sportu handicapovaných, stolnímu tenisu a požárnímu sportu, spolupracovala také s redakcí publicistiky České televize. V letech 2014 - 2018 byla členkou kolegia rektora UK, 2015 - 2018 ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Založila a osm let vedla občanské sdružení Handisport.cz, dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi Asistence o.p.s. a Člověk v tísni. Alice N. Tejkalová se zabývá společně s vedoucím Katedry žurnalistiky doc. Filipem Lábem analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study, je členkou Rady PROGRES 19, v rámci něhož vede tým zabývající se výzkumem sportovní žurnalistiky.