Česko-německá studia

Charakteristika programu Česko-německá studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Cílem double-degree programu Česko-německá studia, jehož absolventi získají bakalářský diplom na FSV UK a na Universität Regensburg) je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace (jazykověda, literární věda, vědy o kultuře, politika a dějiny a právo a hospodářské dějiny).

Díky rozdělení kreditů do jednotlivých disciplinárních modulů je dosaženo velmi rovnoměrného záběru studia skrze jmenované směry společenských věd a studenti jsou schopni odborného vhledu do nich. Nedílnou součástí studia je praxe, který vyžaduje aplikaci nabytých znalostí v odborném německojazyčném pracovním prostředí.

Studijní program předpokládá roční studijní pobyt na Universität Regensburg ve druhém či třetím roce studia.

Počet přijatých v r. 2023

13

Přijímací řízení

jednokolové

a) NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

b) fakultní test (test z dějin + test z reálií + test z němčiny)

Uplatnění absolventů

Absolventi binacionálního bakalářského studijního programu Česko-německá studia/ Deutsch-Tschechische Studien (součásti programu Internationale territoriale Studien), soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni německé, české i mezinárodní, v Německu např. v magisterských programech Osteuropastudien, Ost-West-Studien, Interkulturelle Europa-Studien aj. Na české straně především v navazujících magisterských oborech UK FSV, jmenovitě na katedře německých a rakouských studií.

Absolventi IMS v Jsem z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu mezinárodních studií jsou kromě Jana také:

ABSOLVENTI IMS V PODCASTU DE FACTO