Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Základní informace o vyučovaných jazycích naleznete ZDE.

Důležitá upozornění

 

Podrobné informace o výuce jazyků v akademickém roce 2021/2022 najdete v SIS

Kurzy angličtiny pro zaměstnance
Centrum jazykové přípravy pořádá v akademickém roce 2021/2022 jazykové kurzy angličtiny pro zaměstnance Univerzity Karlovy:
Konverzační angličtina nižší (úroveň B1)
Úterý 9.00-10.20 Hollar 11
- vyučuje Mgr. Michaela Gloverová Konečná
- výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
- kurzovné: 4695,- Kč/rok

Konverzační angličtina vyšší (úroveň B2/C1)
Čtvrtek 9.20-10.50 Hollar 115
- vyučuje Mgr. Marcela Staňková
- výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
- kurzovné: 3938,- Kč/rok

Academic English (úroveň C1/C2)
Pátek 9.00-10.20 Hollar 20
- vyučuje Dr. Andrew Goodall
- úroveň C1
- výuka probíhá v ZS a LS, neprobíhá ve zkouškovém období
- kurzovné: 4181,-Kč
Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí (kurzovné za kalendářní rok 2021 a za rok 2022).
Zaměstnanci FSV mají možnost využít příspěvek z FKSP na kurzovné.
V případě uzavření fakulty kvůli COVID19 bude neproběhlá výuka kompenzována (online
výuka, vrácení kurzovného nebo jeho poměrné snížení).
Více informací a přihlašování na mailové adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz.

***

 

 

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116,

v Opletalově 26 v pracovně č. 312,

 v Nových Butovicích, Pekařská 16 v pracovnách č. 207 a 208, 1.patro.

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Konzultační hodiny a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

Budova Pekařská  místnost 207: +420 296 824 662 

                                  místnost 208: +420 296 824 667

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Aktuality