Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Základní informace o vyučovaných jazycích naleznete ZDE.

Důležitá upozornění

Rozřazovací testy do kurzů v ZS

V některých našich kurzech je vyžadován vstupní test. Přehled termínů je ZDE. Více informací naleznete v SIS u příslušných kurzů. Zájemci o kurzy Angličtiny pro IMS, sociology a politology se musí na vstupní test zapsat v SIS (viz kurzy Vstupní test pro IMS JLB107, IPS JLB106 a ISS JLB099).

***

Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a španělštiny

CJP otevírá před začátkem zimního semestru 2023/2024 týdenní intenzivní kurzy němčiny (JLB111), francouzštiny (JLB112) a španělštiny (JLB118). Kurzy proběhnou ve dnech 18. – 22. září 2023 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů Němčiny pro sociální vědy I, Francouzštiny pro sociální vědy I a Španělštiny odborné I (JLB033, JLB035 a JLB029). Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení předmětů naleznete v SIS. Do kurzů je možné se zapisovat v SIS od 23.6.2023 8:00 do 9.9.2023 23:59:59.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní intenzivní kurz němčiny (JLB111) 

Týdenní intenzivní kurz němčiny, konaný ve dnech 18.–22.  září 2023, je určen studentům bakalářského a magisterského studia FSV, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit učivo, jež je nutné pro zvládnutí vstupního testu do semináře Němčina pro sociální vědy I  (JLB033). Kurz doporučujeme zejména studentům, kteří se pohybují na úrovni A2/A2+, již v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu neprocvičovali. Vychází ze základních konverzačních a gramatických témat, která budou procvičována prostřednictvím všech jazykových kompetencí (porozumění čtenému a slyšenému textu, psaní, mluvení). Na závěr kurzu bude psán modelový vstupní test. Kreditové ohodnocení kurzu a další informace k němu najdete v sylabu předmětu JLB111 v SIS.

Týdenní intenzivní kurz francouzštiny (JLB112) 

Týdenní intenzivní kurz francouzštiny, který proběhne ve dnech 18.–22. září 2023, je určen studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná úroveň A2/A2+), kteří si chtějí před začátkem akademického roku zopakovat a usouvztažnit své znalosti z francouzštiny a také se lépe připravit na vstupní test do semináře Francouzština pro sociální vědy I (JLB035). V kurzu se bude pracovat zejména s didaktizovanými materiály vyučujících a bude v něm rovnoměrně zahrnuta ústní i psaná produkce a porozumění slyšenému i psanému projevu. Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k předmětu JLB112, za nějž lze získat dva kredity, naleznete v sylabu předmětu v SIS. 

Týdenní intenzivní kurz španělštiny (JLB118) 

Týdenní intenzivní kurz španělštiny, konaný ve dnech 18. - 22. září 2023, je určen především studentům, kteří v akademickém roce 2022/2023 absolvovali kurz Španělština I a II a chtějí dále pokračovat v navazujícím kurzu Španělština odborná (JLB029). Do kurzu se však mohou zapsat i studenti, kteří Španělštinu I a II neabsolvovali, ale rádi by si v následujícím akademickém roce zapsali Španělštinu odbornou a nejsou si jistí, jestli je jejich úroveň španělštiny dostačující. Kurz doporučujeme zejména studentům, kteří se pohybují na úrovni B1-, již v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu neprocvičovali. 

V intenzivním kurzu budeme celý týden opakovat a procvičovat témata na úrovni B1+ a to ve všech oblastech jazykových kompetencí. Podrobné informace k týdennímu intenzivnímu kurzu naleznete v SIS pod kódem JLB118.

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Uplynulé akce

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116,

v Opletalově 26 v pracovně č. 312,

  a v Jinonicích, U Kříže 8 v pracovně č. C 625.

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Konzultační hodiny a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

 

 

 

 

 

 

 

                                

Aktuality