Expertní studie, přenos poznatků

Přenos poznatků

Fakulta sociálních věd UK nabízí pestré portfolio znalostí a dovedností, které mohou být využity v praxi ve spolupráci s firmami a státními i nestátními organizacemi veřejného sektoru. Záběr odborníků FSV UK zahrnuje všechny oblasti společenských věd od politologie přes mezinárodní vztahy, sociologii a problematiku médií až po ekonomii a komplexní společenské analýzy. Vítáme potenciální zájemce o využití know-how a inovativních poznatků, jež na fakultě vznikají.

VÝZKUMNÉ KAPACITY

Níže najdete seznam výzkumných týmů připravených spolupracovat s partnery mimo akademické prostředí.

Seznam je průběžně doplňován.

Institut ekonomických studií

 

Detail nabídky (pdf)

Hodnocení efektivity a produktivity

Institut ekonomických studií

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.

+420 222 112 309 | lenka.stastna@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Makroekonomická politika

Institut ekonomických studií

Katedra makroekonomie a ekonometrie

 doc. Roman Horváth, Ph.D.

+420 222 112 317 | roman.horvath@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci

Institut ekonomických studií

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

+420 733 644 300, pavel.vacek@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Finanční ekonometrie

Institut ekonomických studií

Katedra makroekonomie a ekonometrie

PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

+420 776 259 273 | jozef.barunik@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Finanční analýza a oceňování

Institut ekonomických studií

Katedra financí a kapitálových trhů

Jiří Novák, Ph.D.

+420 222 112 314 | jiri.novak@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Pragonomics: Ekonomie pro hodnocení dopadů veřejných politik a lepší vládnutí

Institut ekonomických studií

Petr Janský, Ph.D.

+420 775 022 260 | petr.jansky@fsv.cuni.cz

Opletalova 26, 110 00 Praha 1

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

 

Detail nabídky (pdf)

 

Centrum pro mediální studia (CEMES)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních studií

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

+420 777 107 289 | vlastimil.necas@fsv.cuni.cz

Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

Rozhlasová a televizní laboratoř

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

MgA. Jan Peml

+420 224 491 458, +420 604 857 578 | jan.peml@fsv.cuni.cz

Celetná 20, Praha 1, 110 00 Praha 1

 

Detail nabídky (pdf)

 

Marketing a public relations

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra marketingových studií a PR

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

+420 222 112 246 | denisa.hejlova@fsv.cuni.cz

Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

www.mkpr.cz

 

Detail nabídky (pdf)

 

Mediální výchova

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních studií

Mgr. Lucie Šťastná

+ 420 775 032 591 | lucie.stastna@fsv.cuni.cz

Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Institut mezinárodních studií

 

Detail nabídky (pdf)

 

Analytici se zaměřením na severoamerický region

Institut mezinárodních studií

Katedra amerických studií

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

+420 251 080 297, +420 608 477 485 | krystof.kozak@fsv.cuni.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

 

Detail nabídky (pdf)

 

Balkánská, středoevropská a eurasijská pracovní skupina

Institut mezinárodních studií

Katedra ruských a východoevropských studií

doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

+420 251 080 437 | arslanlik@yahoo.com

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

 

Detail nabídky (pdf)

 

Německá a rakouská studia

Institut mezinárodních studií

Katedra německých a rakouských studií

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

U Kříže 8/661, 158 00 Praha 5 – Jinonice

tel.: +420 251 080 250-1, fax: +420 251 620 294 | ota.konrad@seznam.cz

knrs.fsv.cuni.cz

 

Detail nabídky (pdf)

 

Analytická skupina pro dopravní ekonomii, geografii a politiku

tým Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a FSV UK

Institut mezinárodních studií

Katedra německých a rakouských studií

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

+420 251 080 296 | tomas.nigrin@fsv.cuni.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Institut politologických studií

 

 

Detail nabídky (pdf)

 

Lokálnípolitika.cz

Institut politologických studií

Katedra politologie

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

+420 251 080 214 | petr.juptner@fsv.cuni.cz | www.lokalnipolitika.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

 

Detail nabídky (pdf)

 

České politické strany, stranictví a stranické systémy

Institut politologických studií

Katedra politologie

doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.

+420 251 080 263 | michel.perottino@fsv.cuni.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

 

Detail nabídky (pdf)

 

Deutsch Security Square

Institut politologických studií

Katedra mezinárodních vztahů

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.

+ 420 251 080 406 | ondrej.ditrych@fsv.cuni.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

deutschsquare.fsv.cuni.cz

Institut sociologických studií

 

Detail nabídky (pdf)

 

Kvalitativní výzkum v praxi

Institut sociologických studií

Katedra sociologie

Barbora Spalová, Ph.D.

+420 608 239 410 | barbora.spalova@fsv.cuni.cz

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice

   

Centrum pro sociální a ekonomické strategie

 

Detail nabídky (pdf)

 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Fakulta sociálních věd UK

+420 224 491 493 | ceses@fsv.cuni.cz | www.ceses.cuni.cz

sídlo: Celetná 20, 116 36 Praha 1

korespondenční adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1