Organizace spojených národů a (ne)řešení války na Ukrajině

logo ESU

Organizace spojených národů a (ne)řešení války na Ukrajině

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) představujeme další odborný článek, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Organizace spojených národů a (ne)řešení války na Ukrajině

Mechanismy kolektivní bezpečnosti v rámci Organizace spojených národů (OSN), zejména její Rady bezpečnosti, nejsou schopny zajistit bezpečnost Ukrajiny a přimět Rusko k zastavení agrese. Důvodem není pouze často diskutované právo veta stálých členů Rady, ale také konfliktní zájmy velmocí. Jednota mezinárodního společenství ve vztahu k válce na Ukrajině je fakticky menší, a celosvětový zájem o válku je výrazně nižší, než jak se z pozice ČR může zdát. ČR by měla vyvíjet maximální úsilí o udržení války na Ukrajině jako prioritní politické agendy Evropské unie a na zachování alespoň dosavadní míry konsensu v rámci Valného shromáždění OSN.

Autory textu jsou Jan Karlas a Michal Parízek z Institutu politologických studií FSV UK.

Více informací o ESU najdete také na webu