Byli zvoleni ředitelé IES, IMS a IPS FSV UK

Ředitelé institutů FSV UK

Byli zvoleni ředitelé IES, IMS a IPS FSV UK

Na FSV UK proběhla výběrová řízení na ředitele Institutu ekonomických studií, Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií. 

K 1. lednu 2023 byli na základě vítězství ve výběrových řízeních znovu jmenováni níže uvedení ředitelé:

Znovuzvoleným srdečně gratulujeme!