Horizont 2020

AKTUALITY

Workshop zaměřený na psaní projektů MSCA Individual Fellowship, Marie Skłodowska-Curie Action, Horizont 2020
 

KDY?   čtvrtek 25.dubna 2019,  10:00 - 17:00
KDE?   Císařský sál, Univerzita Karlova

Cílem MSCA grantů je podporovat mobilitu, profesní rozvoj a kariérní růst výzkumných pracovníků s důrazem na inovativní dovednosti. Program je určen pro výzkumné pracovníky v různých stádiích jejich kariéry, od začínajících (aspirantů Ph. D.) až po zkušené vědce s mnohaletou praxí. 

MSCA-IF jsou granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou. V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud žil a pracoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka (fellow). Hostitelská instituce může být z akademického i z neakademického sektoru (hostitelskou institucí nemusí být jen univerzita nebo výzkumná organizace, může to být například i firma). Uzávěrka podávání projektů se opakuje 1 ročně přibližně v polovině září. Workshop bude zaměřen na přípravu projektů individuálních stipendií. Účastníci se dozvědí, jak vypadá struktura projektového návrhu, jaká jsou evaluační kritéria, jaké jsou časté slabiny nebo naopak přednosti projektových žádostí. Školení bude také obsahovat interaktivní část a to práci s již úspěšným návrhem projektu.

Pořádá Evropské centrum UK ve spolupráci s Technologickým Centrem AV ČR.
Školitelé: Juliane Sauer, Petra Fedorová, Zuzana Čapková.
Seminář bude v angličtině, překlad nebude zajištěn.

Kontaktní osoba pro registraci Eva Matějcová, email: eva.matejcova@ruk.cuni.cz 

Detailní program zde

 

Workshop na psaní projektů ERC - 1.část
 

KDY?  20. a 21.května 2019, 10:00 - cca 14:00

KDE?  Malá aula Karolina,  Univerzita Karlova

Workshop pořádaný Technologickým centrem AV ČR a Univerzitou Karlovou je určen pouze těm žadatelům, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC pro rok 2020.

Podmínkou účasti je zaslání CV (max. 2 stránky), krátký abstrakt projektu (max. 2000 znaků včetně mezer) a track-record (max. 2 stránky) v jednom souboru striktně dle instrukcí  v dokumentu  Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2019 Calls a Information for Applicants to the Advanced Grant 2018 Call s použitím šablon žádostí pro projekty ERC: StartingConsolidator a Advanced před konáním semináře paní Z. Dvořákové na email: dvorakovaz@tc.cz nejpozději do 2. května 2019.

Prosím registrujte se na workshop co nejdříve a to i v případě, že ještě nemáte hotové požadované materiály. Všechny materiály budou považovány za důvěrné. Kvalita přijatých materiálů bude informativní o stavu přípravy návrhu a o přijetí na workshop bude rozhodnuto dle této skutečnosti. Registrace bude potvrzena nejpozději do 16. května 2019.

Program workshopu zde
Registrace zde

 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie 

MSCA-COFUND-2019
Co-funding of regional, national and international programmes
Výzva otevřena: 4/4/2019    fakultní uzávěrka: 16/9/2019

MSCA-IF-2019
Individual Fellowships
Výzva otevřena: 11/4/2019    fakultní uzávěrka: 2/9/2019

WF-02-2019
Widening Fellowships
Výzva otevřena: 11/4/2019    fakultní uzávěrka: 2/9/2019

 

ERC granty

ERC-2019-POC
ERC Proof of Concept Grant
Výzva otevřena: 16/11/2018          fakultní uzávěrky, 3 termíny podání: 15/2/2019, 18/4/2019, 12/9/2019

Podrobný seznam dalších aktuálních společenskovědních výzev naleznete zde.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

V období 20. března až začátek července (nejspíše 9.7.) nejsou otevřené žádné výzvy.

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

Oddělění vědy poskytuje:

  • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
  • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
  • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
  • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí
     

Metodický pokyn k podávání projektů H2020 zde

Přehled všech výzev zde

Podrobné informace o životním cyklu projektu H2020 online manual

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum