Granty ERC

Granty ERC

ERC - aktuální výzvy

Vademecum o ERC v češtině

ERC Work Programme 2023

Rozhovor s úspěšným držitelem ERC o psaní ERC projektů

 

ERC 2023 Calls Calendar

 

Starting Grant 

Consolidator Grant

Advanced Grant

Synergy Grant

 

 

 

 

 

Call identifier

ERC...StG

ERC...CoG

ERC-2023-AdG

ERC-...-SyG

 

 

 

 

 

Call opens

probably summer 2023

probably summer 2023

08/12/2022

probably summer 2023

 

 

 

 

 

Call deadline 

 

 

Deadline at Research Office

probably October 2023

 

6 weeks before official deadline

 

 

 

6 weeks before official deadline

23/05/2023

 

 

11/04/2023

probably autumn 2023

 

6 weeks before official deadline

 

Prezentace a videozáznam z Národního informačního dne ke grantům ERC

Dne 15. listopadu 2022 uspořádalo TC Praha ve spolupráci s ERCEA, Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC Národní informační den ke grantům ERC. 

O nástrojích, které vyvíjí ERC na podporu zapojení států s nižší účastí v rámcových programech, tzv. wideningových zemí, seznámila účastníky členka Vědecké rady ERC, dr. Alice Valkárová. Prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK), koordinátor Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné iniciativy UK a AV ČR, která napomáhá zvyšovat připravenost českých uchazečů o nejvýznamnější individuální granty EU, ve své řeči poukázal na transformativní vliv ERC a hraničního výzkumu na českou vědu.

Následovaly prezentace o pravidlech účasti a procesu hodnocení projektových návrhů, a to jak z pohledu hodnotitele (prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR, PřF UK), tak zevnitř očima ERCEA (doc. Jana Šifta). Akci završila diskuse řešitelů projektů ERC (doc. Alena Zíková, BC AV ČR; prof. Matthew Rampley, FF MU; dr. Ondřej Dušek, MFF UK) a zástupců českých hostitelských institucí (Adéla Jiroudková, UK; Ladislav Čoček, MU) moderovaná doc. Pavlem Jelínkem (FZÚ AV ČR) o možnostech zvýšení úspěšnosti ČR v soutěžích ERC a roli samotných institucí v procesu přípravy projektových návrhů.

Záznam z Národního informačního dne je dostupný na Youtube kanálu TC Praha zde.
Prezentace jsou dostupné zde.

Kontakt

Ing. Pavlína Hillerová, M.A.

Email: pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Tel.: 224 090 521

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Oddělení vědy

Voršilská 144/1, Praha 1

Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

erc starting