Operační programy EU

Česká republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím těchto operačních programů:

Projekty z operačních programů EU, které se řeší či řešily na fakultě:

 

Číslo projektu

 

Název projektu

 

Hlavní řešitel

 

Doba trvání

  AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY    

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Webová stránka projektu

Masarykova univerzita 2018-2022
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2017-2021
CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008466

Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2018-2021
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2017-2021
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2017-2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova  
CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2017-2022
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483  

Města a inkluzivní strategie

Webová stránka projektu

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 2017-2020
  UKONČENÉ PROJEKTY    
CZ.1.05/4.1.00/16.0343

Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK

Webová stránka projektu

Univerzita Karlova 2015-2018

CZ.2.17/3.1.00/36242

Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy

Webová stránka projektu

FSV UK

2013-2015

CZ.1.07/2.2.00/28.0227

Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky

Webová stránka projektu

Masarykova univerzita, Brno

2012-2015

CZ.1.07/2.3.00/45.0028

Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

Webová stránka projektu

Přírodovědecká fakulta UK Praha

2014-2015

CZ.2.17/3.1.00/31197

Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika

Webová stránka projektu

FSV UK 2009-2011
CZ.2.17/3.1.00/32154

Inovace bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK ve spojení s rozvojem praktických dovedností studentů a pedagogů

Webová stránka projektu

FSV UK 2010-2012
CZ.2.17/3.1.00/34138

Inovace doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Webová stránka projektu

FSV UK 2012-2013
CZ.1.07/1.3.01/02.0002

Média a multimédia v pedagogické praxi

Webová stránka projektu

Univerzita Hradec Králové 2009-2012