Další evropské programy

ERASMUS+

Byla vyhlášena výzva programu Erasmus Plus s počátkem řešení v roce 2019. Program zahrnuje mimo jiné moduly European Universities, Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Znalostní aliance, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Program Jean Monnet ad.

Vyhlášení programu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en

Příručka programu:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Upozorňuji, že se tyto projekty podávají elektronicky, ale na fakultní úrovni je před jejich finalizací musí nejprve schválit paní děkanka. U některých projektů je třeba i souhlas pana rektora (formulář Declaration of Honour).

Před podáním projektu je třeba se nejprve registrovat v unijní databázi Participant Portal (nyní s novým názvem Funding & tender opportunities). UK již registrovaná je pod PIC číslem 999923434. Projekt je třeba připravit pod individuální registrací s univerzitním PIC číslem:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/participant-portal-eform.pdf

https://ec.cuni.cz/EC-30.html

Formulář podání projektu (zatím není dostupný ke všem modulům):

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

 Podrobnosti a odkazy k programu Projekty spolupráce – vysokoškolské vzdělávání:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/

Termíny programu jsou uvedeny ve vyhlášení. Prosíme o sdělení do konce roku 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tento program. Upozorňuji, že projektové žádosti v programu Erasmus Plus je třeba předkládat na fakultní oddělení vědy s větším předstihem, protože si jejich schvalování vyžádal pan rektor. 

(zveřejněno dne 31.10.2018)

International Visegrad Fund - granty

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny)

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům západního Balkánu a Východního partnerství)

3. Visegrad Strategic grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

4. Visegrad University Studies Grants (podpora ustavení nových studijních programů a oborů vztahujících se ke státům Visegrádské skupiny)

 

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů