Další evropské programy

Minigranty 4EU+

Právě bylo zveřejněno Opatření rektora 4/2020 Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020.
Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč. Vyplněnou žádost (příloha OR) je třeba zaslat do 1. 3. 2020 na adresu ec@cuni.cz společně s písemným vyjádřením zájmu o spolupráci podepsaným členem projektového týmu na partnerské instituci a vedoucím jeho pracoviště.  

Více informací naleznete na stránkách Evropského centra, kde jsou zveřejněné Často kladené dotazy

Aliance 4EU+ je pilotní projekt Evropské komise s cílem propojování zúčastněných univerzit zejména ve vzdělávání a mobilitách (2019-2022).
Spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:
1/ Zdraví a demografické změny v městském prostředí
2/ Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků
3/ Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií
4/ Biodiverzita a udržitelný rozvoj

International Visegrad Fund - granty

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020.

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství)

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

 

 

The British Academy - Funding Opportunities

The British Academy nabízí na svých internetových stránkách granty a stipendia zejména z oblasti sociálních a humanitních věd.

Aktuální výzvy je možné stáhnout zde.