Nabídky RUK

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM V ROCE 2018

Univerzita v Kolíně nad Rýnem nabízí 3-4 jednoměsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy nebo akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Stipendia účetně náleží do roku 2018, nástup by tedy měl být formálně koncem prosince, ale fakticky lze přijet začátkem ledna 2019.  

Výše stipendia: doktorandi – 1.000,- EUR na měsíc

                             akademici – 1.500,- EUR na měsíc

Požadované přílohy:

·     vyplněná žádost (Academic Visitor Application) - pro doktorandy i akademiky (podpis proděkanky pro zahraniční styky zajišťuje OZS)

·     souhlas se zpracováním osobních údajů

·     strukturovaný životopis

·     předběžný příslib přijetí od pedagoga z univerzity v Kolíně nad Rýnem (zvací dopis)

·     podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

·     studijní průměr (jen u doktorandů)

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Elišky Kozáková, Hollar, kancelář 217, nejpozději do středy 21. listopadu 2018 do 15:30.

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM V ROCE 2019

Univerzita v Kolíně nad Rýnem nabízí 2 jednoměsíční stipendijní pobyty pro doktorandy nebo akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Nástup u těchto pobytů je možný v období únor – prosinec 2019. ​​

Výše stipendia: doktorandi – 1.000,- EUR na měsíc

                             akademici – 1.000,- EUR na měsíc

Požadované přílohy:

·     vyplněná žádost (Academic Visitor Application) - pro doktorandy i akademiky (podpis proděkanky pro zahraniční styky zajišťuje OZS)

·     souhlas se zpracováním osobních údajů

·     strukturovaný životopis

·     předběžný příslib přijetí od pedagoga z univerzity v Kolíně nad Rýnem (zvací dopis)

·     podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

·     studijní průměr (jen u doktorandů)

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Elišky Kozáková, Hollar, kancelář 217, nejpozději do středa 21. listopadu 2018 do 15:30.

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ VÍDEŇ V ROCE 2019

Univerzita Vídeň nabízí 4 jednoměsíční stipendijní pobyty pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami. ​​

Výše stipendia: 1.000,- EUR na měsíc

Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty: strukturovaným životopisem, seznamem publikací, stručnou bibliografií vztahující se k výzkumnému tématu, podrobným popisem výzkumného pobytu a jeho cíle, doporučujícím dopisem z UK a studijním průměrem z předešlého studia.

Více informací naleznete zde spolu s přihlašovacím formulářem.

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Elišky Kozáková, Hollar, kancelář 217, nejpozději do středa 21. listopadu 2018 do 15:30.