Izrael

Tel Aviv University

Ben Gurion University of the Negev

Hebrew University of Jerusalem

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině, ve dvojím vyhotovení):

  • CV (uveďte e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
  • doporučující dopis vyučujícího z katedry
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
  • kopie pasu
  • E-application

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.