Meziuniverzitní dohody

Aktuálně: Stipendijní pobyty v Německu v LS 2018/2019

OZS vyhlašuje dovýběrová řízení na stipendijní pobyty v Německu:

Semestrállní stipendijní pobyty na Univerzitě Hamburk na LS 2018/2019

Stipendijní pobyty na University of Heidelberg v LS 2018/2019

Více informací o stipendijních pobytech najdete v sekci Jiné nabídky.

 

Výběrové řízení pro výjezdy v ZS 2019/2020 proběhne během podzimu 2018.

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. kolo: ústní pohovory na FSV
 2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody 

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže).

Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

E-application

2. Přihláška obsahuje následující dokumenty (neplatí pro stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku):

Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Anetě Höschlové, kancelář č. 217 ve dvou vyhotoveních. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu. Přihláška se vždy skládá z následujících dokumentů. Některé univerzity však požadují další specifické dokumenty, které jsou dostupné po rozkliknutí příslušné země. Jazyk, ve kterém mají být dokumenty vypracovány, najdete taktéž u příslušných univerzit.

 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – jazyk dle požadavků konkrétní univerzity (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • kopie pasu

3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě 

Opatření děkana

4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty (postačí e-mailem)

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam meziuniverzitních dohod