Meziuniverzitní dohody

NOVÉ: nabídka stipendia na Univerzitě v Düsseldorfu ZS 2020/2021

nabídka je určena pro Bc. a Mgr. studenty

Více informací pro zájemce zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde

Kompletní přihlášku můžete nosit na OZS (přes podatelnu) nejpozději do 9. 3. 2020.

NOVÉ: nabídka stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk

Dodatečná nabídka stipendií Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk pro studenty vyšších ročníků a doktorandy v letním semestru 2019/2020 nebo v zimním semestru 2020/2021!

Pro zájemce více informací zde.

Přihláška zde. 

Souhlas se spracováním osobních údajů zde (Mgr) zde (PhD)

Deadline odevzdání přihlášek na letní semestr 2019/2020: 21.2. 2020 do 14:00 na OZS, kancelář 216.

Deadline odevzdání přihlášek na zimní semestr 2020/2021: 20.3. 2020 do 14:00 na OZS, kancelář 216.

 

NOVÉ: Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2020

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pobyty v LS 2020/2021 bude vyhlášeno v první polovině dubna.

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. kolo: ústní pohovory na FSV
 2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody 

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předpožit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

E-Application

2. Přihláška obsahuje následující dokumenty (neplatí pro stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku):

Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Anetě Höschlové, kancelář č. 217 ve dvou vyhotoveních. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu. Přihláška se vždy skládá z následujících dokumentů. Některé univerzity však požadují další specifické dokumenty, které jsou dostupné po rozkliknutí příslušné země. Jazyk, ve kterém mají být dokumenty vypracovány, najdete taktéž u příslušných univerzit.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – jazyk dle požadavků konkrétní univerzity (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.), požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.
 • kopie pasu (pouze pro některé univerzity)

3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě 

Opatření děkana

4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty (postačí e-mailem)

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam meziuniverzitních dohod