Mezifakultní dohody

Aktuálně:

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení. Další kolo výběrů na ZS 2019/2020 bude vyhlášeno během podzimu.

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

Přihláška (níže vypsané dokumenty) se fyzicky odevzdává na OZS Mgr. Anetě Höschlové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.

Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, pokud ho absolvovali na FSV, může být češtině nebo angličtině
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině
  • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
  • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy), jedná se o seznam předmětů, které plánujete na zahraniční škole absolvovat, není závazný
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
  • Kopie pasu

2. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě

3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

4. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

  • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

5. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam mezifakultních dohod