Mezifakultní dohody

ZRUŠENÉ MOBILITY Z DŮVODU COVID

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit z důvodu COVID, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do VŘ, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Výběrové řízení na pobyty v LS 2020/2021 - UZAVŘENO

Děkujeme za účast na výběrovém řízení. Všem účastníkům již byly nominace zaslány. V rámci mezifakultní dohody se jedná o konečné rozhodnutí. V průběhu několika týdnů Vás budeme nominovat na partnerské školy. Proto prosím o pravidelnou kontrolu Vašich fakultních e-mailů.

Mezifakultní dohody

English flag

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předpožit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

Přihláška (níže vypsané dokumenty) se fyzicky odevzdává na OZS Marii Stanovské, kancelář č. 216 b (anebo přes podatelnu). Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu (neplatí pro doplňková výběrová řízení).

Přihláška obsahuje následující dokumenty:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být v češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
 • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy), jedná se o seznam předmětů, které plánujete na zahraniční škole absolvovat, není závazný
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • Kopie pasu

2. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě

3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

4. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

5. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam mezifakultních dohod