Mezifakultní dohody

Aktuálně

OZS FSV UK vyhlašuje výběrová řízení na zimní semestr akademického roku 2018/2019. Deadline pro podání přihlášek je 25. 10. 2017,15:00. Podmínky výběrového řízení naleznete níže. Výběrové řízení zahrnuje výměny v rámci mezifakultních dohod, jarní školu West Point Military Academy a letní školy ve Washingtonu, D.C.. Ústní pohovory proběhnou dne 31. 10. 2017.

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

 1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

 1. Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Mgr. Anetě Höschlové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.

 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v angličtině
 • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy)
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • Kopie pasu
 1. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě

 1. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

 1. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

 1. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

  Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam mezifakultních dohod