Letní školy

Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

Termín: 3. 7. - 3. 8. 2018

Hong Kong

Počet míst pro FSV: až 4

 • Hong Kong Baptist University nabízí 1 místo pro studenta/ku bakalářského programu UK FSV.
 • Podmínky účasti ve výběru: bakalářský program, studijní průměr do 2,00, doklad o znalosti anglického jazyka, nejlépe TOEFL certifikát (min. 550 (paperbased), 80 (internet-based)) nebo IELTS (min. požadavek 6,0).
 • Letní škola nabízí přes 30 kurzů z široké nabídky oborů: Business, Communication, Economics, English, Film, Finance, History, Journalism, Marketing, Religion, Science and Sociology.
 • Letní škola je hodnocená do 6 ECTS kreditů. Každý kurz je hodnocen 2 ECTS kredity. V rámci možností nabízených studijním plánem (a po dohodě s garantem studia) mohou být studentovi na FSV UK uznány.
 • Studenti dále mají možnost zúčastnit se doprovodného programu kulturních a společenských aktivit.
 • Ubytování: studenti budou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích přímo v kampusu univerzity
 • Předpokládané náklady jsou vyčíslené v příloze níže. Vybraný uchazeč si může zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
 • Kompletní informace

Termín přihlašování do: pátku 2. 2. 2018 do 11:00. Ústní pohovory proběhnou ve čtvrtek 8. 2. dopoledne.

Informace o přihlašování a potřebných dokumentech viz mezifakultní dohody zde

V případě výběru bude student/ka požádán/a o urychlené dodání následujících dokumentů:

 • Application of Enrollment (obdržíte od koordinátorky)
 • Imigrační formulář 
 • Výpis z bankovního účtu, který ověří dostatek finančních prostředků pro získání víz 
 • 2 kopie cestovního pasu
 • 3 fotografie pasového formátu

Jarní škola

Jarní školy v rámci mezifakultních dohod

West Point Military Academy, West Point, NY
Konference na téma "Making Ripples"
21. - 25. 3. 2017

Počet míst: 1 
Organizátor uhradí vybranému studentovi veškeré náklady, včetně letenky, ubytování, místní dopravy a stravy.

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

Určeno primárně studentům 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku magisterského studia

LETNÍ ŠKOLY VE WASHINGTONU, D.C., USA 2018

Americká nadace The Fund for American Studies nabízí v termínu 2. 6. - 27. 7. 2018 třem studentům FSV osmitýdenní studijní pobyt na následujících letních školách na George Mason University ve Washingtonu, D.C. (GMU):

Součástí letní školy jsou jsou i odborné stáže v rozsahu přibližně 30 hodin týdně.

Nadace hradí studentům školné, letenku a ubytování v kampusu na George Mason University. Studenti si sami finančně kryjí stravování, kapesné, zdravotní pojištění, víza a výdaje spojené s výukou (skripta apod.), lze si však požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Podmínky účasti ve výběru: občané České republiky studující na FSV, studijní průměr do 2,00, ukončení nejméně čtyř semestrů studia do června 2018 a certifikátem doložená znalost angličtiny (TOEFL: a minimum score of 88 on the internet based exam, 230 + on the computer based exam, or 570 + on the paper-based exam; IELTS: A minimum score of 6.5 on the academic exam; Pearson Academic Test of English: A minimum score of 59; SAT I Critical Reading/ACT-English: A minimum score of 450 or higher on the SAT I critical reading section or an ACT-English score of 20 or higher).

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

 

Letní školy

Letní školy v rámci mezifakultních dohod

Hong Kong

 • Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

USA

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Přihláška - Praha
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Raleigh, Severní Karolína

Praha

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Praze
 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze, výběr studentů v gesci IKSŽ)
 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)

Rusko

Studenti FSV UK získají 20% slevu na školné (Kurz za 4 ECTS je nabízený za $480 + poplatek za ubytování)

Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO)

Výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS