Letní školy

Oxford Spring School

Europaeum Workshop

People, Protest and Populism  in Europe’s History: marking 50 years after the 1968 protests and 100 years after some women won the vote in the UK

10th - 12th May, 2018

Co-hosted with Maison Française d’Oxford, University of Oxford

The mob, the crowd, the people, the union – what roles has it played in turning points in Europe’s history ? This workshop will aim to explore the role played by ‘people’ in protest, in uprising, in disobedience, even in revolution, seeking underlying factors and themes to help us study and  explain such phenomena in our politics and history. It will also mark the 50th anniversary of a year deemed politically, socially and culturally significant across Europe for different reasons, from Paris and London to Warsaw and Prague, with dramatic popular  protests, and 100 years after the suffragette protests brought votes for women. It will also explore populist movements on both Left and Right – including the new wave of populist movements across Europe today, including  Podemos, the Front Nationale,  En Marche, Fidesz, UKIP, Syriza, Five Star Movement and many others.     

This workshop is aimed at doctoral or advanced graduates from the universities within the Europaeum network. All local costs will be covered (apart from travel). Applications in the form of a CV (max. 2 pages), one or two letters of recommendation, a letter of motivation, and a brief abstract of a proposed paper (optional) should go to the Europaeum Office (euroinfo@europaeum.ox.ac.uk). We are accepting applications now (how to apply). 

Deadline: 9th April, 2018

AKTUÁLNĚ: Letní škola AIPES v Praze

Organizace Fund for American Studies slaví letos výročí 25 svobody vzdělávání v Evropě. TFAS založila svůj první letní program, the American Institute on Political and Economic Systems (AIPES) v Praze v roce 1993. Tento program nyní zastřešuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky této úspěšné spolupráci prošlo programy TFAS během posledních 25 let více než 2500 studentů z 50 různých států. TFAS má tu čest oslavit své vlastní výročí ve spojení se stoletou oslavou Československa a 25. ročníkem nezávislosti České a Slovenské republiky.

AIPES je komplexní letní škola. Nabízí akademické přednášky v oborech konflikt management, politická ekonomie, politická filosofie a etika ve společnosti. Tyto kurzy jsou vyučovány americkými profesory. AIPES nabízí také dva workshopy: economics in transition and democracies in transition, které jsou vyučovány mezinárodními experty. Úspěšní absolventi programu obdrží 9 ECTS.

Více informací: www.tfasinternational.org

Datum: 7. - 31. 7. 2018. 

Kde: Praha

Počet míst pro studenty FSV: 4 (2 nejlepší kandidáti  získají plně hrazenou účast, 2 další kandidáti obdrží možnost zúčastnit se programu v plném rozsahu za poplatek 2000 Kč)

Při přihlašování není třeba dokládat znalost anglického jazyka, nicméně bychom případné zájemce rádi upozornili, že jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1.
 

Deadline přihlášek je v středa 4. dubna v 15:30. Požadované dokumenty se odevzdávají fyzicky Anetě Höschlové v kanceláři 217.

Zájemci předloží:

 • Motivační dopis (Statement of Purpose) v AJ
 • Životopis v AJ
 • Studijní výsledky ze SIS

Vybraní uchazeči poté budou muset do 16. dubna vyplnit online přihlášku a dodat další dokumenty, jedním z požadavků je doporučující dopis od akademika z FSV, o který je třeba zažádat s dostatečným předstihem.

AKTUÁLNĚ: Letní škola European Journalism Institute (EJI) v Praze

Letní škola EJI je nabízí příležitost pro vynikající studenty a profesionální novináře, aby se dozvěděli více o novinářství a problematice veřejné politikya zároveň načerpali praktické zkušenosti během jednoho týdne v Praze.

Letní škola EJI je pořádána americkou organizací The Fund for American Studies (TFAS) ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Letní škola zahrnuje ubytování, alespoň dvě jídla denně, mnoho významných osobností, přednášky, kulturní a sociální akce a příležitosti k profesnímu rozvoji a networkingu.

EJI poskytuje akademické zkušenosti, podporuje dialogy, které překračují hranice, a vytváří globální síť zodpovědných budoucích vůdčích osobností.

EJI propojuje studenty žurnalistiky a novináře z různých profesních prostředí. Účastníci ze Severní Ameriky, Evropy a Střední Asie budou zkoumat zásadní otázky související s etikou žurnalistiky, náboženským, konfliktními a obchodními zprávami. Rozmanité národnosti, náboženství a etnické skupiny, které jsou zastoupeny na EJI, dávají účastníkům příležitost vzájemně komunikovat, učit se a sdílet své zkušenosti způsobem, který bude prospěšný pro jejich vzdělávací a profesní rozvoj.

Datum: 15. - 21. července 2018

Kde: Praha

Počet míst pro FSV: 2 (jeden kandidát získá plně hrazenou účast, druhý kandidát v pořadí bude muset hradit poplatek 2000 Kč)
 

Deadline pro odevzdání níže uvedených dokumentů je pátek 13. dubna do 11:00 Anetě Höschlové v místnosti 217.

Zájemci předloží:

 • Motivační dopis (Statement of Purpose) v AJ
 • CV v AJ
 • Doporučující dopis od akademika z FSV v AJ
 • Výpis studijních výsledků ze SIS

Při přihlašování není třeba dokládat znalost anglického jazyka, nicméně bychom případné zájemce rádi upozornili, že jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1.

Nominovaní studenti budou muset poté do 1. 5. vyplnit online přihlášku a dodat další požadované dokumenty.

Více informací o programu: ZDE

 

 

Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

Termín: 3. 7. - 3. 8. 2018

Hong Kong

Počet míst pro FSV: až 4

 • Hong Kong Baptist University nabízí 1 místo pro studenta/ku bakalářského programu UK FSV.
 • Podmínky účasti ve výběru: bakalářský program, studijní průměr do 2,00, doklad o znalosti anglického jazyka, nejlépe TOEFL certifikát (min. 550 (paperbased), 80 (internet-based)) nebo IELTS (min. požadavek 6,0).
 • Letní škola nabízí přes 30 kurzů z široké nabídky oborů: Business, Communication, Economics, English, Film, Finance, History, Journalism, Marketing, Religion, Science and Sociology.
 • Letní škola je hodnocená do 6 ECTS kreditů. Každý kurz je hodnocen 2 ECTS kredity. V rámci možností nabízených studijním plánem (a po dohodě s garantem studia) mohou být studentovi na FSV UK uznány.
 • Studenti dále mají možnost zúčastnit se doprovodného programu kulturních a společenských aktivit.
 • Ubytování: studenti budou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích přímo v kampusu univerzity
 • Předpokládané náklady jsou vyčíslené v příloze níže. Vybraný uchazeč si může zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
 • Kompletní informace

Termín přihlašování do: pátku 2. 2. 2018 do 11:00. Ústní pohovory proběhnou ve čtvrtek 8. 2. dopoledne.

Informace o přihlašování a potřebných dokumentech viz mezifakultní dohody zde

V případě výběru bude student/ka požádán/a o urychlené dodání následujících dokumentů:

 • Application of Enrollment (obdržíte od koordinátorky)
 • Imigrační formulář 
 • Výpis z bankovního účtu, který ověří dostatek finančních prostředků pro získání víz 
 • 2 kopie cestovního pasu
 • 3 fotografie pasového formátu

Jarní škola

Jarní školy v rámci mezifakultních dohod

West Point Military Academy, West Point, NY
Konference na téma "Making Ripples"
21. - 25. 3. 2017

Počet míst: 1 
Organizátor uhradí vybranému studentovi veškeré náklady, včetně letenky, ubytování, místní dopravy a stravy.

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

Určeno primárně studentům 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku magisterského studia

LETNÍ ŠKOLY VE WASHINGTONU, D.C., USA 2018

Americká nadace The Fund for American Studies nabízí v termínu 2. 6. - 27. 7. 2018 třem studentům FSV osmitýdenní studijní pobyt na následujících letních školách na George Mason University ve Washingtonu, D.C. (GMU):

Součástí letní školy jsou jsou i odborné stáže v rozsahu přibližně 30 hodin týdně.

Nadace hradí studentům školné, letenku a ubytování v kampusu na George Mason University. Studenti si sami finančně kryjí stravování, kapesné, zdravotní pojištění, víza a výdaje spojené s výukou (skripta apod.), lze si však požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Podmínky účasti ve výběru: občané České republiky studující na FSV, studijní průměr do 2,00, ukončení nejméně čtyř semestrů studia do června 2018 a certifikátem doložená znalost angličtiny (TOEFL: a minimum score of 88 on the internet based exam, 230 + on the computer based exam, or 570 + on the paper-based exam; IELTS: A minimum score of 6.5 on the academic exam; Pearson Academic Test of English: A minimum score of 59; SAT I Critical Reading/ACT-English: A minimum score of 450 or higher on the SAT I critical reading section or an ACT-English score of 20 or higher).

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

 

Letní školy

Letní školy v rámci mezifakultních dohod

Hong Kong

 • Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

USA

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Přihláška - Praha
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Raleigh, Severní Karolína

Praha

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Praze
 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze, výběr studentů v gesci IKSŽ)
 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)

Rusko

Studenti FSV UK získají 20% slevu na školné (Kurz za 4 ECTS je nabízený za $480 + poplatek za ubytování)

Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO)

Výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS