ERASMUS+ praktické stáže

Erasmus+ stáže

Jak najít vhodnou stáž?

Stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko. 

Uchazeči mohou kontaktovat instituce v sekci „Bilaterální dohody“ nebo si zajistit vlastní organizaci mimo přiložený seznam (příklady zde). Další nabídky také na:  Česká centra v zahraničí  (zde)

Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. 

Zájemci o praktickou stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopis do vybrané instituce.

Stáže nelze realizovat v institucích EU a organizacích spravující programy EU.

Erasmus+ praktické stáže

Vyhláška Erasmus+ 2019/20                    

Souhlas s praktickou stáží 

Pokyny pro praktické stáže

Informace z Evropské kanceláře RUK  zde 

Garanta svého studijního oboru naleznete zde 

BILATERÁLNÍ DOHODY A STIPENDIA

PŘED ODJEZDEM

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

PO NÁVRATU

Cestovní pojištění pro studenty zařazených do programu Erasmus+ praktické stáže

Cestovní pojištění na praktickou stáž

Všeobecné pojistné podmínky zde

Erasmus+ absolventské stáže

Podmínky pro absolventské stáže zde 

Přihlášku spolu se životopisem, motivačním dopisem a přehledem studijních výsledků je nutné podat před termínem státních závěrečných zkoušek a nechat schválit garantem oboru či ředitelem institutu. 

Souhlas s absolventskou stáží

Koordinátoři na institutech FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde 

Zkušenosti studentů