Erasmus+ akademická mobilita

Erasmus+ akademická mobilita

Informace a formuláře pro akademickou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde        

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin za týden (tj. 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je vypočítán: počet pracovních dní x 1,6

BILATERÁLNÍ DOHODY A FINANČNÍ PODPORA

Bilaterální dohody                     

Finanční podpora 

Distance calculator    

PŘED ODJEZDEM

Pokyny pro outgoing                   Mobility Agreement 

Pokyny pro incoming                  Účastnická smlouva

PO NÁVRATU

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení výukového pobytu: 

Confirmation of Erasmus+

Závěrečná zpráva

Agenda cestovních příkazů a vyúčtování přešla od 1.1. 2016 pod správu Ekonomického oddělení.

KOORDINÁTOŘI NA INSTITUTECH FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde