ERASMUS+

Studentské výměny

 For information in English please visit the Study Abroad Opportunities section of the Faculty.

ERASMUS+ 2018/19 studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o možnostech studia v zahraničí nebo se přihlásit na ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.
  
Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále studenty FSV UK. 

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2018/19 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod.

V rámci programu ERASMUS+ je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit, které naleznete v seznamu níže. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Upřesnění podmínek a termínů

Před odjezdem

Žádáme studenty, aby ve své elektronické přihlášce po termínu výběrového řízení v žádném případě neupravovali předpokládanou dobu pobytu, kterou zde uvedli.
Reálná výše stipendia, tj. přidělené finance před odjezdem, se vypočítávají podle dat na vašem akceptačním dopise ze zahraniční univerzity, takže v konečné fázi se celkový počet měsíců může  lišit od těch, které jste uvedli ve své elektronické přihlášce.

V žádném případě není možné libovolně měnit semestr výjezdu!

Podle nových pravidel není nutné si zřizovat eurový účet výhradně u Komerční banky.  Eurový účet si můžete zřídit u Vaší banky v ČR k již existujícímu osobnímu účtu.

Po návratu

Student, který dosud nemá ve své elektronické přihlášce schváleny změny svého studijního plánu (Changes, Tables C+D), musí dořešit se svým garantem a odevzdat na OZS.

Po návratu je dále nutné předložit originály jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

  • Confirmation of Erasmus+ study period (student dostává formulář při podpisu Účastnické smlouvy na EK RUK) 
  • Transcript of Records (pokud jej student dostal při odjezdu nebo mu byl zaslán domů)

              
V případě, že originál transcriptu bude zahraniční univerzitou zaslán na OZS, student bude informován emailem.
Všechny dokumenty odevzdat do termínů stanovených EK RUK, nejpozději však v průběhu měsíce září příslušného akademického roku.

Dokumenty Confirmation a Transcript of Records je student povinen odevzdat také na Evropské kanceláři RUK.
Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu (případné problémy řešte s EK RUK).

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci studijního oddělení a garanta oboru.

Formulář Protokol o splnění studijních povinností a postup při uznávání předmětů ze zahraničí

Zkušenosti studentů z předchozích let