ERASMUS+

Erasmus+ studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o programu ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti FSV UK (i občané nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Upřesnění podmínek

BILATERÁLNÍ DOHODY A STIPENDIA

Před odjezdem

Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami. 

Na outgoing@fsv.cuni.cz zašlete akceptační dopis ze zahraniční univerzity.

Pokud vyjíždíte v zimním semestru, je nezbytné si na Studijním oddělení zajistit kontrolu studijních výsledků pro postup do dalšího akademického roku

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

  Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

  Garanta svého studijního oboru naleznete zde

   

  Po návratu

  Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS FSV), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

  Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

  Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

  Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí (žádost č.8)

   

  Koordinátoři na institutech FSV UK

  Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde

  Erasmus+ na IES                    Erasmus+ na IKSŽ

  Erasmus+ na IMS                   Erasmus+ na IPS

  Erasmus na ISS

  Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

  Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

  Statistika ke stažení zde

  Zkušenosti studentů