ERASMUS+

Erasmus+ studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o programu ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti FSV UK (i občané nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Upřesnění podmínek

BILATERÁLNÍ DOHODY A STIPENDIA

Před odjezdem

Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami.

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

Garanta svého studijního oboru naleznete zde

 

Po návratu

Po návratu je nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

 

Koordinátoři na institutech FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde

Erasmus+ na IES                    Erasmus+ na IKSŽ

Erasmus+ na IMS                   Erasmus+ na IPS

Erasmus na ISS

Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

Statistika ke stažení zde

Zkušenosti studentů