ERASMUS+

Erasmus+ studijní pobyty 2018/19

Chcete se dozvědět víc o programu ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.   
Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni studenti FSV UK (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále našimi studenty. 

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2018/19 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod. Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Upřesnění podmínek

BILATERÁLNÍ DOHODY A STIPENDIA

Před odjezdem

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

V žádném případě není možné libovolně měnit semestr výjezdu!

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

Garanta svého studijního oboru naleznete zde

Po návratu

Po návratu je nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí  

Koordinátoři na institutech FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde

Erasmus+ na FSV UK

Zkušenosti studentů z předchozích let