ERASMUS+

Studentské výměny

 For information in English see the Erasmus+ Study Stays 

ERASMUS+ 2018/19 studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o možnostech studia v zahraničí nebo se přihlásit na ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.
  
Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále studenty FSV UK. 

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2018/19 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod.

V rámci programu ERASMUS+ je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit, které naleznete v seznamu níže. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Informace z Evropské kanceláře RUK

Upřesnění podmínek

Před odjezdem

Při přechodu na další stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

V žádném případě není možné libovolně měnit semestr výjezdu!

Eurový účet si lze zřídit libovolně u kterékoli banky v České republice. 

Po návratu

Po návratu je nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

  • Confirmation of Erasmus+ study period 
  • Transcript of Records 

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci studijního oddělení a garanta oboru.

Formulář Protokol o splnění studijních povinností a postup při uznávání předmětů ze zahraničí

Zkušenosti studentů z předchozích let