Mobilita studentů a zaměstnanců

MOBILITA STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Zde naleznete nabídky, pokyny a informace týkající se mezinárodní mobility pro studenty a zaměstnance FSV UK.

Aktuality