Zasedání 7. 3. 2017

ZASEDÁNÍ AS FSV UK DNE 7. BŘEZNA 2017

7. března 2017 od 15.00 v H212

Zápis ze zasedání 7. března 2017

Program:

 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
 3. Zprávy z komisí
 4. Studentské peníze
 5. Informace vedení FSV UK
 6. Nová opatření děkana a jejich dopad na akademický provoz - prezentuje Tomáš Weiss
 7. Informace o vývoji a stavu projektu OP VVV “Modernizace prostorového a technologického zázemí pro výzkumně vzdělávací účely na FSV UK” – prezentuje proděkan Karásek
 8. Rozpočet programu PROGRES - předkládá děkan Končelík
 9. Návrhy oblastí vzdělávání dle Akreditačního řádu UK (čl. 3, odst. 2) - předkládá proděkan Bednařík
 10. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup
 11. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík
 12. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup
 13. Nominace zástupce AS FSV UK na výběrové řízení na ředitele ISS FSV UK
 14. Různé