Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu

logo ESU

Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu

Na FSV UK vznikl v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu odborný text, který má název Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu.

Autorem textu je prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M. Ph.D. z Katedry evropských studií IMS FSV UK.

Expertní skupina pro Ukrajinu je interdisciplinární policy group, která se zabývá aktuálními otázkami v souvislosti s válkou na Ukrajině napříč společenskovědními obory. 

Více informací o skupině najdete také na dedikované stránce expertní skupiny.