Horizont 2020

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o grantových příležitostech H2020

Hlavním tématem semináře bude představení aktuálních grantových výzev ze společenskovědních oborů.

KDY: ve středu 5. 12. 2018,  11.00 - 12.30
KDE: učebna J2080 (2.patro, budova A)
          U Kříže 8, Praha 5, Jinonice, Institut mezinárodních studií

Témata výzev pro r. 2019:

 • Migration
 • Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution
 • Governance for future

Přednášející Michal Pacvoň z Technologického centra AV ČR dále pohovoří o tom "Jak připravit projektový návrh" a na závěr představí nástupce Horizontu 2020 - HORIZONT EVROPA.

Prostor bude i pro osobní konzultace. Prosím registrujte se emailem na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie 

 • MSCA-ITN  European Training Networks, European Joint Doctorates, European Industrial Doctorates
  fakultní uzávěrka: 8/1/2019 

ERC granty

Podrobný seznam dalších aktuálních společenskovědních výzev naleznete zde.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie

 • MSCA CO-FUND  FP Fellowship programmes, DP Doctoral programmes
  otevření výzvy: 4/4/2019, fakultní uzávěrka: 19/9/2019 
   
 • MSCA-RISE  Reasearch and Innovation Staff Exchange
  otevření výzvy: 4/12/2018, fakultní uzávěrka: 22/3/2019

SwafS (Science with and for Society)

 • SwafS-09-2018-2019 Supporting research organisations to implement gender equality plans
  otevření výzvy: 11/12/2018, fakultní uzávěrka: 25/3/2019

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

Oddělění vědy poskytuje:

 • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
 • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
 • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
 • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí

Metodický pokyn pro podávání projektů 

Přehled všech výzev  

Podrobné informace o životním cyklu projektu

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum