Horizont 2020

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

 

Výzkumné a inovační akce (RIA) jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020. výzvy

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita. výzvy

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) financují špičkový badatelský výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Vítané jsou zejména návrhy s mezioborovým charakterem a průkopnické myšlenky. výzvy

Inovační akce (IA) obsahují aktivity napomáhající přiblížit předmět projektu blíže tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti 3 ze 3. výzvy

Koordinační a podpůrné akce (CSA) jedná se o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na pořádání velkých akcí, atd. Projekty lze předkládat individuálně jedním subjektem (pokud není jinak určeno ve výzvě). 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

opening date: 12/4/2018     fakultní deadline: 12/9/2018  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018

opening date: 12/4/2018     fakultní deadline: 27/9/2018

 

ERC granty

ERC ADVANCED GRANT

opening date: 17/5/2018     fakultní deadline: 23/8/2018

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT

opening date: 6/9/2017     cut-off dates: 16 January 2018, 18 April 2018, 11 September 2018 

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

opening date: 13/9/2018        deadline: 8/1/2019  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019

opening date:  4/4/2019      deadline : 19/9/2019 

DRUHY VÝZEV

MSCA granty

 • Individual Fellowships (IF)  Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

 • COFUND  Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

 • Innovative Training Networks (ITN)  Inovativní školící sítě

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru. 

 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Výměnné pobyty 

Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výzkumných a/nebo inovačních aktivit na vysílající instituci po dobu alespoň 6-ti měsíců před vysláním na výměnný pobyt. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností a znalostí.

 

ERC granty

V programu Horizont 2020 tvoří ERC nezanedbatelnou část priority Excelentní věda s rozpočtem 13,1 mld. euro. Podporuje individuální řešitele (Principal Investigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Jde o zcela novou revoluční myšlenku.

V současné době existuje pět typů ERC grantů:

 • ERC Starting Grants
 • ERC Consolidator Grants
 • ERC Advanced Grants
 • ERC Synergy Grants
 • Proof-of-Concept

Oddělění vědy poskytuje:

 • poradenství o programu HORIZONT 2020 a možnostech zapojení se
 • podporu při tvorbě Vašeho projektového záměru
 • administrativní podporu při realizaci Vašeho projektu v HORIZONT 2020
 • zprostředkuje komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým centrem AV ČR a Evropskou komisí

 

Metodický pokyn pro podávání projektů v programu HORIZONT 2020

Přehled všech výzev programu HORIZONT 2020

Podrobné informace o životním cyklu projektu v HORIZONT 2020

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE

tel.: 222 112 171

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Odkazy na informace o H2020