Horizont 2020

AKTUALITY

Zde najdete pozvánky na aktuální semináře týkající se evropských grantových programů, vyhlášené výzvy a jiné aktuality z oblasti evropských grantů na vědu a výzkum.

 

ZVEŘEJNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA UPRAVUJÍCÍ PODÁNÍ PROJEKTŮ MSCA IF NA UK

Opatření je analogické k tomu, co upravuje opatření podávání ERC grantů. Cílem opatření je mimo jiné také nastavit pravidla podávání žádostí o projekty MSCA IF na UK tak, aby nedocházelo k podávání nekvalitních žádostí bez vědomí příslušného oddělení na jednotlivých fakultách a zároveň bez součinnosti s odborem pro vědu a výzkum rektorátu UK.

Prosím, věnujte mu pozornost, stanovuje totiž lhůty pro podání projektů. Je také potřeba, aby byl ke každému (incoming) žadateli přiřazen kontakt z Evropského centra RUK ve Funding and tenders portalu (ideálně Adéla Jiroudková).

Kolegové z Evropského centra Adéla Jiroudková a Ondřej Daniel jsou Vám plně k dispozici při konzultaci projektových návrhů a jejich úpravách. Prosím neváhejte je zahrnout do komunikace, kterou případně s žadateli vedete, jsou připraveni maximálně pomoci. 

 

Online workshop akce Marie Sklodowska-Curie - Postdoctoral fellowship

On-line workshopu pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships (dříve Individual Fellowships),

který organizuje Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou ve dnech 24. a 25. června 2021.

Akce je určena výzkumným pracovnicím a pracovníkům, kteří se letos chystají podat projekt do první výzvy (MSCA-PF-2021) v Horizontu Evropa.

Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-PF-2021 je 27. května 2021, uzávěrka je stanovena na 15. září 2021.

 

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Podrobné informace, včetně programu a registračního odkazu, naleznete ZDE.  

ERC Advanced grant - výzva otevřena

ERC Advanced Grant, call opens: 20/05/2021, call closes: 31/08/2021 

 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Twinning  

Twinning 
Výzva se zaměřuje na podporu partnerství méně výkonných výzkumných institucí s minimálně dvěma významnými zahraničními partnery. 
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka: 

ERA - chairs

ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2021)
Cílem výzvy ERA-Chairs je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na spolupráci na výzkumném projektu v méně výkonných zemích Evropy.
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka:

ERC granty

ERC Advanced Grant  
Určeno pro kandidáty ve vedoucích pozicích v oboru v celosvětovém měřítku. Zaměřuje se na řešení zásadního vědeckého problému.

 

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF-2021)

  • uchzeči musí získat k datu uzávěrky výzvy 15. září 2021 titul Ph.D. (včetně úspěšné obhajoby disertační práce) a
  • prokážou maximálně 8 let praxe ve výzkumu odpovídající plnému úvazku, počítá se od data získání doktorátu. Roky strávené mimo výzkum, kariérní přestávky (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené) a roky strávené výzkumem v tzv. třetích zemích dle terminologie HE lze od max. délky praxe odečíst.
  • mobilitní pravidlo: nesmíte pobývat či vykonávat hlavní pracovní činnost v zemi své budoucí hostitelské instituce déle než 12 měsíců za poslední 3 roky k datu uzávěrky výzvy.

Výzva otevřena:   27/05/2021                       uzávěrka: 15/09/2021

Podrobný seznam dalších aktuálních společenskovědních výzev naleznete zde nebo zde.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Widening Fellowships  

Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2021)
Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci.

Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2021)

 

Pro více informací o všech výzvách prosím kontaktujte Lenku Zemanovou, lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

 

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

Oddělění vědy poskytuje:

  • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
  • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
  • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
  • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí
     

Metodický pokyn k podávání projektů H2020 zde

Přehled všech výzev zde

Podrobné informace o životním cyklu projektu H2020 online manual

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum