Horizont 2020

AKTUALITY

Zde najdete pozvánky na aktuální semináře týkající se evropských grantových programů, vyhlášené výzvy a jiné aktuality z oblasti evropských grantů na vědu a výzkum.

Webinář "How to write a competitive MSCA COFUND proposal?"

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 22. května 2020 od 9.15 do 13.00 hod. on-line školení „How to write a competitive MSCA COFUND proposal?“. Školení povede zkušená zahraniční lektorka dr. Juliane Sauer (OxygenEUm).

Webinář je koncipován jako interaktivní on-line školení pro vážné zájemce o předložení projektu MSCA COFUND v poslední výzvě Horizontu 2020 s termínem uzávěrky 29. září 2020. Je určen primárně novým žadatelům, kteří již pracují na projektovém návrhu, a těm, kteří v minulosti neúspěšně podali projekt MSCA COFUND a hodlají ho resubmitovat. 

Registrovat se můžete přes odkaz zde nejpozději do 20. května 2020 (17.00).

Odkaz na on-line školení bude zaslán registrovaným osobám po uzavření registrace. Akce bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Podrobný program naleznete zde.

Evropská výzkumná rada zveřejnila harmonogram ERC výzev na rok 2020

V novém pracovním programu na rok 2020 se nepočítá s výraznými změnami zavedených grantových schémat. Financování na další roky by přitom mělo být stabilní a zajištěné. Podle připravovaného rámcového programu Horizon Europe obdrží ERC až 17 % veškerých evropských prostředků na výzkum a vývoj. V minulém roce Evropská výzkumná rada podpořila na 963 projektů. Výzkumníci z Česka jich přitom získali 6.
ERC v novém harmonogramu také zdůrazňuje, že projekty by měly dbát na otevřený způsob publikování výsledku výzkumu, stejně jako na genderovou rovnováhu při provádění výzkumu.

Aktuální harmonogram naleznete zde.

Detailní popis výzev naleznete níže v sekci aktuální a očekávané výzvy.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Twinning  

Twinning 
Výzva se zaměřuje na podporu partnerství méně výkonných výzkumných institucí s minimálně dvěma významnými zahraničními partnery. 
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka: 

ERA - chairs

ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020)
Cílem výzvy ERA-Chairs je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na spolupráci na výzkumném projektu v méně výkonných zemích Evropy.
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka:

ERC granty

ERC Starting Grant  (ERC-2020-StG)
Zaměřuje se na mladé talentové výzkumníky (od 2 do 7 let od dokončení PhD.), kterým by finance měly umožnit vytvořit vlastní výzkumný tým.
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka:

ERC Consolidator Grant (ERC-2020-CoG)
Zaměřuje se na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
Výzva se zaměřují na vědce s již větší vědeckou zkušeností (7 až 12 let od dokončení PhD.), jejichž dosavadní výzkumné výsledky slibují mimořádný přínos oboru. 
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka: 

ERC Proof of Concept Grant (ERC-2020-PoC)
Schéma Proof of Concept je určeno pro aplikaci výsledků výzkumných projektů, které již financovala ERC. 
Výzva otevřena: 15/10/2019          fakultní uzávěrky, 3 termíny podání: 21/12/2019, 23/3/2020, 17/8/2020
 

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2020)
Výzva se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. 
Výzva otevřena:                          fakultní uzávěrka: 

Podrobný seznam dalších aktuálních společenskovědních výzev naleznete zde.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

ERC granty

ERC Advanced Grant  (ERC-2020-AdG)
Výzva je určena pro vědce na vrcholu kariéry. Žádat o tento grant mohou zavedené kapacity v oboru, které plánují potenciálně převratný projekt, byť s vysokým rizikem neúspěchu.
Výzva otevřena: 14/5/2020         fakultní uzávěrka: 20/7/2020

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Widening Fellowships  (WF-03-2020)
Výzva otevřena:  8/4/2020  fakultní uzávěrka: 7/8/2020

Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2020)
Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci.
Výzva otevřena: 5/12/2019   fakultní uzávěrka: 27/3/2020

Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2020)
Výzva otevřena:  8/4/2020  fakultní uzávěrka:  1/9/2020

Individual Fellowships (MSCA-IF-2020)
Výzva otevřena:  8/4/2020  fakultní uzávěrka:  10/8/2020

 

Pro více informací o všech výzvách prosím kontaktujte Lenku Zemanovou, lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

 

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

Oddělění vědy poskytuje:

  • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
  • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
  • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
  • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí
     

Metodický pokyn k podávání projektů H2020 zde

Přehled všech výzev zde

Podrobné informace o životním cyklu projektu H2020 online manual

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum