Horizont 2020

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie 

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018
fakultní uzávěrka: 27/9/2018

MSCA-ITN  European Training Networks, European Joint Doctorates, European Industrial Doctorates
fakultní uzávěrka: 8/1/2019 

ERC

ERC-STG Starting Grant
fakultní uzávěrka: 10/10/2018

ERC-SyG Synergy Grant
fakultní uzávěrka: 29/10/2018

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie

MSCA CO-FUND  FP Fellowship programmes,DP Doctoral programmes
otevření výzvy: 4/4/2019, fakultní uzávěrka: 19/9/2019 

MSCA-RISE  Reasearch and Innovation Staff Exchange
otevření výzvy: 4/12/2018, fakultní uzávěrka: 22/3/2018

SwafS (Science with and for society)

SwafS-09-2018-2019 Supporting research organisations to implement gender equality plans
otevření výzvy: 11/12/2018, fakultní uzávěrka: 25/3/2019

Oddělění vědy poskytuje:

  • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
  • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
  • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
  • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí

Metodický pokyn pro podávání projektů 

Přehled všech výzev  

Podrobné informace o životním cyklu projektu

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum