Horizont 2020

Horizont 2020

Horizont 2020 je osmý rámcový program Evropské unie na podporu vědy a výzkumu a je hlavním, nástrojem pro financování vědy a výzkumu v Evropské unii.

Zastřešuje mnoho programů:

Societal Challenges (nutné zaškrtnout Societal Challenges - open calls)

Akce Marie Sklodowska-Curie

European Research Council ERC aj.

Kontakt

Ing.Pavlína Hillerová

tel.: 222 112 171

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Oddělení vědy poskytuje:

• poradenství o Horizon 2020 a možném zapojení do programu

• podporu při tvorbě Vašeho projektového záměru

• podporu při realizaci projektu v Horizon 2020

• zprostředkuje komunikaci v rámci FSV UK, s Evropskou komisí, rektorátem UK, Technologickým centrem AV ČR

Metodický pokyn pro podávání projektů v programu Horizon 2020

 

Nové výzvy

Technologické centrum AV ČR pořádá informační den pro program Věda se společností a pro společnost H2020, na kterém budou představeny aktuální výzvy tohoto programu a rovněž témata aktuálních výzev společenské výzvy 6 zaměřené na společenské vědy.

Program

Kdy:14. prosince 2017 od 10:00 (registrace do 11.12.)

Kde: budově TC, Ve Struhách 27, Praha 6

 

 

 

 

 

Odkazy