Ekonomie a finance

Charakteristika programu Ekonomie a finance

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Cílem magisterského programu Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie a financí, kteří jsou obeznámeni se současným stavem ekonomické a finanční teorie a zároveň jsou schopni provádět aplikovanou ekonomickou analýzu v oblasti své užší specializace. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia tohoto či blízkého oboru, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru ekonomie a financí.

Program obsahuje povinné předměty: pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále program nabízí volbu jedné ze čtyř specializací:

1. Centrální bankovnictví a finanční regulace;

2. Finanční trhy a datová analýza;

3. Bankovnictví a podnikové finance;

4. Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Každá ze specializací obsahuje daný počet povinně-specializačních předmětů klíčových pro danou specializaci. Studenti tak mají možnost věnovat se v detailu a uceleně celé řadě oblastí, např. monetární ekonomii a finančním trhům, makroekonomickému modelování, finanční ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, podnikové ekonomii a financím, datové analýze podniků a sektorů, veřejným financím, hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

Předměty v programu jsou vyučovány v anglickém jazyce, který je hlavním oborovým jazykem ekonomie na celém světě. Předměty navštěvují výměnní a hostující studenti z desítek univerzit po celém světě. Program dále pravidelně nabízí předměty hostujících profesorů z Evropy, Spojených státech a Austrálie, včetně předmětů profesorů z Oxfordu, Princetonu, Sydney či Toronta. Program byl již v roce 2013 přijatý do programu CFA Institute University Recognition od společnosti CFA Institute, který je globálním poskytovatelem profesního vzdělání ve finančním sektoru.

Vysoká úroveň kurzů a náročné požadavky na závěrečnou práci připravují studenty na práci v pozicích, které mají vysoké nároky na zpracování dat a ekonomickou analýzu, a dále umožňují absolventům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

Počet přijatých v r. 2023

100

Přijímací řízení

jednokolové

integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie

Uplatnění absolventů

Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů a podnikových procesů v bankách, finanční a datoví analytici investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy).

Typické uplatnění:

  • centrální banky: ČNB, ECB
  • komerční banky: ČSOB, KB, ČS, UniCredit, Moneta, Raiffeisenbank
  • finanční sektor: Moodys, Wood and Company, Patria, PPF, Penta
  • konzultační společnosti: McKinsey, BCG, Grant Thornton, AT Kearney
  • poradenství: Deloitte, KPMG, EY, Accenture, PwC
  • analytici: ČEZ, innogy, O2
  • mezinárodní organizace: Evropská komise, MMF, Světová banka, Evropská investiční banka, EIOPA
  • veřejný sektor: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, CzechTrade

Podrobný přehled zaměstnavatelů

Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní magisterské nebo doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských a i světových univerzitách. Příklady za posledních 5 let: Princeton University, Columbia University, University of Oxford, University of Cambridge, LSE, UCL, London Business School, University of Washington, University of Amsterdam, University of Zürich, Peking University.

ABSOLVENTI IES V SÉRII JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu ekonomických studií jsou kromě Amálie také:

ABSOLVENTI IES V PODCASTU DE FACTO

Poslechněte si rozhovory s dalšími absolventy IES:

Poslechnout si můžete také rozhovory s akademiky na IES: