Fond mobility

Podzimní kolo Fondu mobility UK pro rok 2020

 

Z důvodu světové pandemie koronaviru bylo jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2020 zrušeno. Podzimní kolo Fondu mobility UK pro rok 2020 proto bude mít odlišnou podobu než v jiných letech. 

Proběhne nejen standardní podzimní kolo FM (viz OR č. 6/2020 k Prioritám pro činnost FM UK pro rok 2020), ale také tzv. „zrychlené“ kolo FM, které zohledňuje případné výjezdy se začátkem v měsících červenec, srpen, září a říjen 2020. Tato výjimka platí pouze pro rok 2020. Pečlivě si proto prostudujte níže uvedené informace a instrukce k podávání žádostí do „zrychleného“ kola FM.

 

Zrychlené kolo FM

pro výjezdy se začátkem červenec až říjen 2020

Základní informace zde, manuál pro žadatele zde.

Vzory žádostí pro jednotlivé kategorie (ke stažení a vyplnění) zde.

Podepsané žádosti je nutné zaslat elektronicky na studyabroad@fsv.cuni.cz. Žádosti dodávejte průběžně. Čím dříve, tím lépe! 

 

Řádné podzimní kolo FM

Aplikace Fondu Mobility pro podávání přihlášek bude otevřena od 21. 9. - do 20. 10. 2020

 

Dotazy k jednotlivým kolům FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.

Informace o Fondu mobility

English version

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v březnu.