Fond mobility

Fond mobility - Aktuálně

Fond mobility UK - podzimní termín 2017

Rádi bychom Vás upozornili na možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro období od prosince 2017 a dále na akademický rok 2017/2018.

Více informací naleznete zde: Podzimní kolo 2017

Fond mobility - všeobecné informace

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, tak akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK. Z fondu lze hradit maximálně 1/2 z předpokládaných nákladů.

Doporučovány budou výhradně žádosti studentů denního studia bakalářského, magisterského a doktorského studia v denní formě.

Studenti magisterského studia, kteří chtějí žádat o podporu studia formou tzv. "freemovers" (tj. na zahraničních univerzitách mimo smluvních partnerů nabízených v rámci recipročních dohod), musí s dostatečným předstihem žádat vedení institutu o doporučení; bez podpisu ředitele nebude jejich žádost podpořena.

Studenti doktorského studia žádající o podporu dlouhodobého studijního pobytu, resp. studia v magisterském programu, předkládají zdůvodnění významu studia pro zpracování disertační práce a vyjádření školitele o uznání studia jako integrální časti individuálního studijního plánu.

Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV.

Další informace naleznete na:

Fond mobility UK - všeobecné informace na stránkách rektorátu